Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

zs@k30.sk

     Informácie školy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť

  |2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|2007/08|                                                            |rada skoly|rada rodicov|

30.06.2006 - Slávnostné ukončenie školského roka 2005/2006

26.06.2006 - Kalokagatia v Trnave

23.06.2006 - Účelové cvičenie

22.06.2006 - Memoriál Kopeckého v streľbe

23.06.2006 - Akadémia školského klubu detí

15.06.2006 - Olympiáda družstiev v atletike

14.06.2006 - Prijímacie skúšky do 5. ročníka matematickej triedy

10.06.2006 - Prvovýstup na K30 - Deň športu na Kežmarskej - Foto z akcie

09.06.2006 - Veľký šach na veľkej prestávke - Foto z akcie

07.06.2006 - Prijatie našich majstrov Slovenska primátorom Košíc - Foto z akcie

06.06.2006 - Sme najúspešnejší v celkovom hodnotení okresných kôl postupových súťaží 2005/06

02.06.2006 - Deň detí Ivana Bobera, 2. ročník volejbalového turnaja dievčat - Foto z akcie

01.06.2006 - Výsledné hodnotenie estetiky a aktivity tried 2005/06

26.05.2006 - MDD vo Western City Klatovjanka - Foto z akcie

23.05.2006 - Okresné kolo v atletike - výsledky - Foto z akcie

14.05.2006 - Školy v prírode v Račkovej doline - Foto z akcie

17.05.2006 - Rekordy školy v streľbe

17.05.2006 - Finále Mestskej streleckej ligy 2005/06 - nominácia - výsledky

15.05.2006 - Naša registrácia v Partnerstve škôl eTwinning

15.05.2006 - Adoptovali sme si Kamzíka vrchovského v ZOO Košice - Adopcia v ZOO Košice

03.05.2006 - Matematický Klokan 2006 - výsledky (kód školy je FHPT)

02.05.2006 - Spomienka na kolegu

29.04.2006 - Plávaním podporte zdravie svojho mesta

29.04.2006 - Vytlač si pohľadnicu svojej školy - rubová strana

28.04.2006 - Valpurgina noc Kežmarskej - noc bosoriek, čarodejníc a duchov

27.04.2006 - 4. kolo Mestskej streleckej ligy - výsledky - Foto z akcie

26.04.2006 - Krajské kolo v gymnastickom štvorboji - Foto z akcie

24.04.2006 - Metodické podujatie Jadžent - nová loptová hra - pravidlá - prvá kniha - Foto z akcie

19.04.2006 - Projekt Kultúrne poukazy - Kultúrne poukazy

12.04.2006 - Slávik Slovenska - školské kolo - Foto z akcie

07.04.2006 - Deň narcisov na Kežmarskej - charitatívna zbierka pre detskú onkológiu - Foto z akcie

30.03.2006 - Školenie trénerov streľby - Sportcentrum Bojnice - Foto z akcie

28.03.2006 - Deň učiteľov 2006 - Foto z akcie

28.03.2006 - 2 % z dane pre Vaše deti

15.03.2006 - eBeam systém - digitálna interaktívna tabuľa - Foto z akcie

15.03.2006 - Poriadali sme okresné kolo vo volejbale  - Foto z akcie

10.03.2006 - Opätovné získanie Putovného pohára primátora Košíc - výsledky  - Foto z akcie

06.03.2006 - Nová internetová žiacka knižka

20.02.2006 - Projekt Digitálni Štúrovci

18.02.2006 - 6. Reprezentačný ples pedagógov, rodičov a priateľov tanca - Foto z akcie

12.02.2006 - Lyžiarsky kurz 6.- 9. ročníka - Foto z akcie

06.02.2006 - Lyžiarsky kurz 1.- 4. ročníka - Foto z akcie

01.02.2006 - 3. kolo Mestskej streleckej ligy - výsledky  - Foto z akcie

31.01.2006 - Karneval 2006 - Foto z akcie

27.01.2006 - Finančný dar škole (20 000.- Sk) od spoločnosti MultiServ Slovensko s.r.o. - Foto z akcie

23.01.2006 - Korčuľovanie a stolný tenis v popoludňajších hodinách - Foto z akcie

20.01.2006 - Zápis detí do 1. ročníka - Foto z akcie

16.01.2006 - Činnosť Školiaceho centra Infoveku pokračuje

13.01.2006 - Deň otvorených dverí pre škôlkárov - Foto z akcie

10.01.2006 - Projekt KOMPARO 2006 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - výsledky

22.12.2005 - Vianočná akadémia - Foto z akcie

09.12.2005 - Účasť na 2. mestskej konferencii INFOVEKU

02.12.2005 - Mikuláš v ŠKD - Foto z akcie

25.11.2005 - Mini playback show - Foto z akcie

23.11.2005 - 2. kolo Mestskej streleckej ligy - výsledky

22.11.2005 - Krajské kolo v streľbe - výsledky - Foto z akcie

16.11.2005 - Okresné kolo v streľbe - výsledky - Foto z akcie

27.10.2005 - Halloween 2005 - Foto z akcie

26.10.2005 - Dokončenie Projektu Otvorená škola - nová strelnica - Foto z akcie

26.10.2005 - 1. kolo Mestskej streleckej ligy - výsledky  - Foto z akcie

17.10.2005 - Sústredenie strelcov na Chate Ružín - Foto z akcie

12.10.2005 - Večer otvorených dverí - 4. EDRaŠ  - Foto z akcie

03.10.2005 - Čiastočné zatmenie Slnka  - Foto z akcie

30.09.2005 - Návšteva detí z Detského domova  - Foto z akcie

24.09.2005 - 2. ročník Memoriálu Ivana Bobera  - Foto z akcie

18.09.2005 - Činnosť Školiaceho centra Infoveku pokračuje

12.09.2005 - O vzdelávacích poukazoch

06.09.2005 - Elektronická žiacka knižka   Elektronická žiacka knižka

05.09.2005 - Vyučovanie v školskom roku 2005/06 začína v pondelok 5.9.2005

01.09.2005 - Rating a certifikácia školy medzinárodnou spoločnosťou IES

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 9.6.2006
Mgr. Pavel Horňák