Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Informácie
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov


Nová internetová žiacka knižka

Vážení rodičia,

         v súčasnosti máte na našom portáli dve žiacke knižky. Tá "stará" Vám poskytne predošlú klasifikáciu Vašich detí. Učitelia ju však v súčasnosti nenapĺňajú a ku koncu štvrťroku ju zruším. V tomto období už pracujeme s novou internetovou žiackou knižkou. Prístup k nej získate u svojej triednej učiteľky. Ak jej poskytnete svoju e-mailovú adresu pribudne aj možnosť zasielania klasifikácie e-mailom. Rovnako je tam i možnosť spätnej komunikácie s vyučujúcim, ktorý má zadaný e-mail. Toto všetko je však len druhoradou možnosťou na získanie informácií. Prvoradou a najdôležitejšou je Váš osobný kontakt s triednou učiteľkou alebo vedením školy.

          Príďte, ste vítaní!

V Košiciach 6.3.2006

Mgr. Pavel Horňák
   riaditeľ školy

  Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 6.3.2006
Mgr. Pavel Horňák