Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Informácie školy

|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäť 
Základná škola Kežmarská 30 v Košiciach, medzinárodne certifikovaná spoločnosťou International Education Society. Škola s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov uskutoční:

18. januára 2008 (v piatok od 1400 do 1800 hod.)
19. januára 2008 (v sobotu od 800 do 1200 hod.)

Foto - zápis do 1. ročníka  ZÁPIS detí do 1. ročníka

narodených od 1.9.2001 do 31.8.2002                        Prevádzka ŠKD
____________________________________________________________________

Zameranie školy:

        1. výučba cudzích jazykov (AJ, NJ, FJ, RJ) od 1. ročníka,
      
  2. získavanie počítačovej gramotnosti od 1. roč. a INFOVEK,
       
3. multimediálna výučba aj s digitálnou interaktívnou tabuľou,
        4. využívanie internetového klubu s 30 počítačmi cez optické
            pripojenie k internetu, zapájanie sa do projektov,
        5. rozšírené vyučovanie matematiky od 5. ročníka,
        6. informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke,
        7. tanečná v štúdiu HviezdičkaTanečnej škole Poprocký,
      
  8. školské športové stredisko v gymnastike,
      
  9. školské športové stredisko vo volejbale dievčat i chlapcov

      
10. školské športové stredisko v streľbe vo vlastnej strelnici,
      11. lyžiarsky výcvik aj pre 1. - 4. ročník,
     
12. rekreačné využitie športovísk (vonkajšie basketbalové a hádza-
           
nárske ihrisko, v zimných mesiacoch klzisko v átriu školy),

     
13. zapojenie do národnej siete škôl podporujúcich zdravie.

 

Na spoluprácu s Vami sa teší                     Mgr. Pavel Horňák
                                                                                                            
riaditeľ školy

Späť

|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 4.12.2007
Mgr. Pavel Horňák