Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 11/12

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09  2009/10 2010/11 2011/12 rada školy rada rodičov
Info

 

            ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/12

1. Vyučovanie
2. Prázdniny
3. Pedagogické rady
4. Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

             1. Vyučovanie

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok).

Testovanie žiakov 9. ročníka - 2012 

1. Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 - 2012 sa uskutoční 14. marca 2012 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
2. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.
3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných škôl.
4. Náhradný termín testovania sa uskutoční 27. marca 2012 (utorok).

           Školské výlety 31.5. - 3.6.2012 v miestach podľa zváženia triednych učiteľov.

Späť

            2. Prázdniny

Späť

           3. Pedagogické rady

01.09.2011 (štvrtok o 08.00 hod.)          PR - prerokovanie plánu práce školy
12.10.2011 (streda o 14.15 hod.)           PP - pedag. téma a aktuálne problémy
09.11.2011 (streda o 14.15 hod.)           PR - prospech, správanie a dochádzka
14.12.2011 (streda o 14.15 hod.)           PP - práca MZ a PK - súťaže
23.01.2011 (pondelok o 14.15 hod.)        PR - klasifikačná za 1. polrok
21.03.2012 (streda o 14.15 hod.)           PP - pedag. téma, organizácia šk. roka
18.04.2012 (streda o 14.15 hod.)           PR - prospech, správanie a dochádzka
16.05.2012 (streda o 14.15 hod.)           PP - pedag. téma a aktuálne problémy
21.06.2012 (streda o 13.00 hod.)           PR - klasifikačná za 2. polrok
02.07.2012 (pondelok o 16.00 hod.)        PR - hodnotiaca za škol. rok 2011/2012

Späť

            4. Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

29. august (pondelok) - štátny sviatok - Výročie SNP
1. september (štvrtok) - štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky
15. september (štvrtok) - Sedembolestná Panna Mária
1. november (utorok) - Sviatok všetkých svätých
17. november (štvrtok) - štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
24. december (sobota) - Štedrý deň
25. december (nedeľa) - 1. sviatok vianočný
26. december (pondelok) - 2. sviatok vianočný
1. január (nedeľa) - Deň vzniku SR
6. január (piatok) - Traja králi
6. apríl (piatok) - Veľký piatok
8. apríl (nedeľa) - Veľkonočná nedeľa
9. apríl (pondelok) - Veľkonočný pondelok
1. máj (utorok) - Sviatok práce
8. máj (utorok) - Deň víťazstva nad fašizmom
5. júl (štvrtok) - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäť
 Aktualizácia 1.11.2011
Mgr. Pavel Horňák