Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 13/14

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11  2011/12 2012/13 2013/14 rada školy rada rodičov
Info

 

26.06.2014 - Exkurzia Paríž a Disneyland - prihlášky u RŠ -

04.02.2014 - Riaditeľské voľno - metodický deň -

15.02.2014 - 14. reprezentačný ples v Gloria Palace -Foto z akcie- Poprocký -

17.01.2014 - Zápis do 1. ročníka -Foto z akcie-

14.01.2014 - Pripravujeme novú web stránku školy -

31.12.2013 - Aký bol rok 2013 na Kežmarskej 30 -Foto z akcie-

15.12.2013 - I.A, I.B a II.A dostali odpoveď od Ježiška -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie-

15.12.2013 - Predvianočné stretnutie tanečného krúžku Poprocký -Foto z akcie- - -

13.12.2013 - Stridží deň Lienok a Včielok -Foto z akcie-

22.11.2013 - Miniplayback show Lienok -Foto z akcie

20.11.2013 - Obvodné kolá v streľbe zo vzduchovky - rozpis - súpiska - jednotlivci - družstvá - rekordy

20.11.2013 - 2. kolo MSL v streľbe zo vzduchovky - rozpis - súpiska - jednotlivci - družstvá - rekordy

19.11.2013 - Vyhrali sme obvodné kolo v basketbale -Foto z akcie

18.11.2013 - Voľné pracovné miesto - obsadené

15.11.2013 - Aj ôsmaci navštívili Steel Park -Foto z akcie

11.11.2013 - Plavecký výcvik III.B -Foto z akcie

06.11.2013 - I.A v knižnici a na prírodovede -Foto z akcie-Foto z akcie

29.10.2013 - Estetika a aktivita tried - október

29.10.2013 - Zážitkové vyučovanie - Halloween 2013 -Foto z akcie-Foto z akcie

25.10.2013 - III.A a III.B na besede so spisovateľom Petrom Gajdošíkom -Foto z akcie-Foto z akcie

23.10.2013 - 1. kolo MSL v streľbe zo vzduchovky - rozpis - súpiska - jednotlivci - družstvá - rekordy -Foto z akcie

18.10.2013 - Imatrikulácia - pasovanie do Cechu družinárskeho -Foto z akcie

16.10.2013 - e-learningová interaktívna učebnica biológie pre 5. ročník

16.10.2013 - 11. Európsky deň rodičov a škôl - Večer otvorených dverí -Foto z akcie-Foto z akcie

11.10.2013 - Zo života Motýlikov v ŠKD -Foto z akcie

09.10.2013 - Minimaratón -Foto z akcie-Foto z akcie

08.10.2013 - Kačiatka a Motýliky na La Ramble -Foto z akcie-Foto z akcie

30.09.2013 - Estetika a aktivita tried - september

30.09.2013 - Myšky a 6.A skladajú origami na Bielu noc -Foto z akcie

30.09.2013 - Začíname krúžkovú činnosť

24.09.2013 - Myšky - zážitkové vyučovanie v rozprávke O červenej čiapočke -Foto z akcie

21.09.2013 - Memoriál Ivana Bobera, 10. ročník volejbalového turnaja -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

13.09.2013 - Deti ŠKD hľadajú poklad v lesíku -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

10.09.2013 - Účelové cvičenie - Čičky -Foto z akcie

09.09.2013 - Vzdelávacie poukazy, ponuka krúžkov

03.09.2013 - Rozvrh hodín pre školský rok 2013/14

02.09.2013 - Slávnostné otvorenie nového školského roka -Foto z akcie

02.09.2013 - Žiaci v 5. ročníku pre školský rok 2013/14 - 5.A - 5.B - výsledky výberového konania

02.09.2013 - Žiaci zapísaní do 1. ročníka pre školský rok 2013/14 - 1.A - 1.B -Foto z akcie

02.09.2013 - Rekonštrukcia ukončená - nový školský rok 2013/2014 v novej škole -Foto z akcie

02.09.2013 - Školský poriadok a Metodické usmernenie

02.09.2013 - Výchovný program

02.09.2013 - Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie

02.09.2013 - Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávania

30.08.2013 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2012/13

26.08.2013 - Tanečný krúžok Poprocký pokračuje v svojej činnosti -Foto z akcie-  

26.08.2013 - Basketbalový klub Galaxy začína činnosť na našej škole

17.08.2013 - Alenke prajeme šťastný život s manželom -Foto z akcie

17.08.2013 - Letný tanečný tábor v Starej vode -Foto z akcie- -

26.06.2013 - Koncoročná akadémia ŠKD -Foto z akcie-Foto z akcie

26.06.2013 - Kolektívy tried 2012/13 -Foto z akcie

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťAktualizácia 18.1.2014
Mgr. Pavel Horňák