Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Zamestnanci školy 13/14

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype kolektívy foto absolventi           40 rokov 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13 2013/14  rada školy rada rodičov
Info
           
 Funkcia Priezvisko Meno Titul

Triednictvo

e-mail

 riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr.   hornakp@gmail.com
 zástupca riaditeľa Koštialová Mária Mgr.   marika.kostialova@gmail.com
 zástupca riaditeľa Poprocká Jana PaedDr. janapoprocka@azet.sk
 učitelia 1.-4. roč. Šlapková Amália PaedDr. 1.A ami.slapkova@gmail.com
Goleňová Magdaléna Mgr. 1.B mgolenova@gmail.com
Malešová Zlata Mgr. 2.A zmalesova@gmail.com 
Halasová Henrieta Mgr. 2.B halasovahena@centrum.sk
Szabó Gabriel Mgr. 3.A gszabo08@gmail.com
Valentová Zlatica Mgr. 3.B zlataval@gmail.com
Šoltýsová Zuzana Mgr. 3.C zsoltysova@gmail.com
Novitzka Lenka Mgr. 4.A laurara@centrum.sk
Domanská Miriam Mgr. 4.B domanska@centrum.sk
Stramská Jana Mgr. 4.C janastr.11@gmail.com
asistentka učiteľa Poliačiková Danka poliacikovadana@gmail.com
učitelia 5.-9. roč. Černíková Dorota RNDr. 5.A dcernik2@gmail.com
Malega Hencelová  Veronika Mgr. 5.B vhencelova@gmail.com
  Vargová Adriana RNDr. 6.A vargovadriana@gmail.com
Slejzáková Anna Mgr. 6.B aslejzakova@gmail.com 
Gajdošová Katarína Mgr. 6.C hud.vych@centrum.sk
Dzianová Mária Mgr. 7.A mdzianova@gmail.com
Kasardová Alena PaedDr. 7.B alena.kasardova@gmail.com
  Desiatniková Jana Mgr. 8.A desiatka@gmail.com
Mozolová Jarmila Mgr. 8.B jarmila.mozolova@gmail.com
Rusnáková Alena Mgr. 8.C ali125@azet.sk
Micheľová Jana RNDr. 9.A jmichelova@gmail.com
Gríllusová Kvetoslava Mgr. 9.B grillusovak@post.sk
Kyseľová Viera Mgr. 9.C ekulinka@centrum.sk
 bez tried Bodnárová Katarína PhDr. bodnar.katarina@azet.sk
 výchovný poradca Čontošová Slávka Mgr. contosova@centrum.sk
  Maco Zoran Mgr.   zoran.maco@centrum.sk
  Oberlová Janka Mgr.   jankao@post.sk
  Roháčová Soňa Mgr.   rohacovas@gmail.com
asistentka učiteľa Krajníkovičová Vladimíra Bc. vladimira1@centrum.sk
 vedúca vychováv. Bajerová Daniela Mgr.    bajerkaa@gmail.com
 vychovávateľky Balážová Katarína     vodnarka.bal@gmail.com
Jančiarová Zita     zijanciarova@gmail.com
Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
  Luteránová Soňa     sonaluter@gmail.com
Pancáková Jana     j.pancakova@gmail.com
  Streitová Eva Bc.   streit.efka@gmail.com
Vozárová Eva Mgr. evu.lienka1@gmail.com
 hospodárka Sabolová Danka     sabolovad@gmail.com
 asistentka riaditeľa Poliačiková Danka poliacikovadana@gmail.com
 školník Jakab Ladislav      
 upratovačky Kutná Mária      
  Morozová Mária      
Nižníková Viera
  Sitková Judita      
 správca siete Krbaťa Peter krbata.p@gmail.com
 správca ihriska Tirpák František
 na MD Horváthová Erika Mgr. hopok@centrum.cz

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov
2012/2013
2011/2012

2010/2011
Kolektív 2009/2010
2009/2010
Kolektív 2008/2009
2008/2009
Kolektív 2007/2008
2007/2008
Kolektív 2006/2007
2006/2007
Kolektív 2005/2006
2005/2006
Kolektív 2004/2005
2004/2005
Kolektív 2003/2004
2003/2004
Kolektív 2002/2003
2002/2003
Kolektív 2001/2002
2001/2002
Kolektív 2000/2001
2000/2001

Aktualizácia 2.11.2013
Mgr. Pavel Horňák