Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Zamestnanci školy 09/10

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype kolektívy foto absolventi           40 rokov 
2007/08  2008/09  2009/10         rada školy rada rodičov
Info
             
 Funkcia

 

Priezvisko Meno Titul

Triednictvo

e-mail

 riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr.   hornakp@gmail.com
 zástupca riad. školy Koštialová Mária Mgr.   marika.kostialova@gmail.com
 zástupca riad. školy Bardelčíková Beáta Mgr. beata.bardelcikova@gmail.com
 učitelia 1.-4. roč. Šlapková Amália PaedDr. 1.A ami.slapkova@gmail.com
Sokolská Alica PaedDr. 1.B 2909@pobox.sk
  Goleňová Magdaléna Mgr. 2.A mgolenova@gmail.com
Halasová Henrieta Mgr. 2.B halasovahena@centrum.sk
Stramská Jana Mgr. 2.C stramska@centrum.sk
Szabó Gabriel Mgr. 3.A gszabo08@gmail.com
  Vargová Helena Mgr. 3.B helena.vargova@centrum.sk
  Valentová Zlatica Mgr. 3.C zlataval@gmail.com
Malešová Zlata Mgr. 4.A zmalesova@gmail.com 
Poprocká Jana PaedDr. 4.B janapoprocka@azet.sk
Domanská Miriam Mgr. 4.C domanska@centrum.sk
 učitelia 5.-9. roč. Micheľová Jana RNDr. 5.A jmichelova@gmail.com
Gríllusová Kvetoslava Mgr. 5.B grillusovak@post.sk
Kyseľová Viera Mgr. 5.C ekulinka@centrum.sk
Žigová Terézia ThDr. 6.A tezi@centrum.sk
Jurášová Erika Mgr. 6.B hopok@centrum.cz
Černíková Dorota RNDr. 7.A dcernik@centrum.sk
  Roháčová Soňa Mgr. 7.B srohacova@centrum.sk
  Slejzáková Anna Mgr. 7.C aslejzakova@gmail.com 
Vargová Adriana RNDr. 8.A vargovadriana@gmail.com
Gajdošová Katarína Mgr. 8.B hud.vych@centrum.sk
 výchovný poradca Boháčiková Monika 9.A monika.bohacikova@centrum.sk
Desiatniková Jana Mgr. 9.B desiatka@centrum.sk
  Dzianová Mária Mgr. mdzianova@gmail.com
  Džmura Juraj Mgr. juraj.dzmura@gmail.com
Kasardová Alena PaedDr. aljosa@centrum.sk
  Maco Zoran Mgr.   zoran.maco@centrum.sk
  Mézeš Peter Mgr.   peter.mezes@gmail.sk
  Mozolová Jarmila Mgr.   mozolova@centrum.sk
Rácová Jana Mgr.   denir@zoznam.sk
  Rusnáková Alena Mgr.   ali125@azet.sk
 vedúca vychováv. Bajerová Daniela     bajerkaa@gmail.com
 vychovávateľky Balážová Katarína     vodnarka.bal@gmail.com
Jančiarová Zita     zijanciarova@gmail.com
Krivdová Monika barnova.monika@gmail.com
  Luteránová Soňa     sonaluter@gmail.com
Pancáková Jana     j.pancakova@gmail.com
  Pappová Magdaléna     pappovka@centrum.sk 
  Streitová Eva     streit.efka@gmail.com
Vozárová Eva Mgr. evu.lienka1@gmail.com
 hospodárka Sabolová Danka     sabolovad@gmail.com
 školník Nagy Štefan      
 upratovačky Kutná Mária      
  Morozová Mária      
Nižníková Viera
  Sitková Judita      
 správca siete Džmura Juraj Mgr. juraj.dzmura@post.sk
 správca ihriska Schwartz Alexander
 rodičovská dovol. Novitzká Lenka Mgr.   laurara@centrum.sk
Šoltýsová Zuzana Mgr. zsoltysova@gmail.com

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov
Kolektív 2008/2009
2008/2009
Kolektív 2007/2008
2007/2008
Kolektív 2006/2007
2006/2007
Kolektív 2005/2006
2005/2006
Kolektív 2004/2005
2004/2005
Kolektív 2003/2004
2003/2004
Kolektív 2002/2003
2002/2003
Kolektív 2001/2002
2001/2002
Kolektív 2000/2001
2000/2001

Aktualizácia 6.1.2010
Mgr. Pavel Horňák