Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

3.A       2013/14

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C   9.C  absolventi učitelia
5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B rada školy rada rodičov
Info
Priezvisko Meno
Begániová Lucia
Borovská Lenka
Damankoš Miroslav
Doľáková Laura
Farkaš Marek
Gabániová Magdaléna
Horenský Michal
Hrabánková Terézia
Ivanecký Jaromír
Janura Matej
Knežo Richard
Koloži Samuel
Kušnier Samuel
Lacková Natália
Lasky Lukáš
Nguyen Kristína
Nguyen Duy Karol
Szinaiová Petra
Šikula Denis
Takáč Martin
Tóth Maximilián

Späť


- kolektív triedy

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 5.10.2013
Mgr. Pavel Horňák