Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

3.B       2013/14

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C   9.C  absolventi učitelia
5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B rada školy rada rodičov
Info
Priezvisko Meno
Bobaľová Alexandra
Daňko Ladislav
Dinh Thi Huong Ly
Dudová Silvia
Holeva Matej
Hrabčáková Linda
Jirsák Otakar
Kolárik Šimon
Mikulišin Kamil
Nassarová Nina
Petro Šimon
Pučanová Monika
Regec Damián
Rošková Viktória
Saloky Branislav
Starec Richard
Stretavská Nikola
Taššiková Simona
Zástava Marcel

Späť


- kolektív triedy

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 5.10.2013
Mgr. Pavel Horňák