Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnos Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

absolventi školy

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditežovi cez Skype 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C     absolventi učitelia
5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B rada školy rada rodičov
Info
2012/
2013
9.A RNDr. Adriana Vargová
2011/
2012
9.A RNDr. Dorota Černíková 9.B Mgr. Soňa Roháčová 9.C Mgr. Anna Slejzáková
2010/
2011
9.A RNDr. Adriana Vargová 9.B PaedDr. Alena Kasardová
2009/
2010
9.A 9.B  
9.A Bc. Monika Boháčiková 9.B Mgr. Jana Desiatniková
2008/
2009
9.A 9.B 9.C
9.A RNDr. Jana Michežovvá 9.B Mgr. Viera Kysežová 9.C Mgr. Mária Dzianová
2007/
2008
9.A 9.B 9.C
9.A Mgr. Viera Kysežová 9.B Mgr. Mária Miklóšová 9.C Mgr. Erika Jurášová
9.A Mgr. Viera Kysežová 9.B Mgr. Mária Miklóšová 9.C Mgr. Erika Jurášová
2006/
2007
9.A 9.B 9.C
9.A RNDr. Dorota Černíková 9.B Monika Boháčiková 9.C Mgr. Beáta Bardelčíková
9.A RNDr. Dorota Černíková 9.B Monika Boháčiková 9.C Mgr. Beáta Bardelčíková
2005/
2006

9.A RNDr. Adriana Vargová

9.B Mgr. Katarína Gajdošová

9.A RNDr. Adriana Vargová 9.B Mgr. Katarína Gajdošová
9.A RNDr. Adriana Vargová 9.B Mgr. Katarína Gajdošová
2004/
2005
9.A Mgr. Jana Desiatniková 9.B PaedDr. Alena Kasardová 9.C Mgr. Juraj Džmura
9.A 2004/2005 9.B 2004/2005 9.C 2004/2005
9.A Mgr. Jana Desiatniková 9.B PaedDr. Alena Kasardová 9.C Mgr. Juraj Džmura
2003/
2004
9.A 2003/2004 9.B 2003/2004 9.C 2003/2004
9.A Mgr. Mária Dzianová 9.B Mgr. Gizela Vargová 9.C Mgr. Oxana Chudáčiková

Spä

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäSpäSpäSpäSpäSpä

Aktualizácia 11.10.2012
Mgr. Pavel Horňák