Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Hymna školy

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype história profilácia gramotnosť hymna infovek K30-klub poriadok zákonník 40 rokov 
              rada školy rada rodičov
Info  

Ref. Sedíme, učíme, do školy sa tešíme.
Kto raz na jej pôdu vstúpi,
neodíde odtiaľ hlúpy.
Na Kežmarskej, na Kežmarskej,
vždy sa dobre cítime.

1. Naša škola to je niečo iné,
medzi nami nie sú deti divé.
Matematik - žiak prírodných vied,
čochvíľa sa o nás dozvie celý svet.

2. Svetu všetci dobre rozumieme,
angličtinu i nemčinu vieme.
Nie je problém iný jazyk mať,
stačí nahlas túžbu povedať.

3. Vo svete sa bez znalostí stratíš.
Internet je super, to si píš!
Sme škola tretieho tisícročia,
podporujú nás naši rodičia.

4. Nielen rozum ale taktiež svaly,
ako prvé zdravie by sme si priali.
Športové súťaže vyhrávame,
všetci sme radi, že našu školu máme.

... na Kežmarskej číslo 30 vždy sa dobre cítime.


Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 20.8.2004
Mgr. Pavel Horňák