Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Zákonník práce
|história|profilácia|gramotnosť|hymna|infovek|K30-klub|poriadok|zakonník|
Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

 
 1. Práca má byť odpočinkom a preto akékoľvek prepracovanie je neprípustné.
 2. Ak bude zamestnanec pristihnutý, že sa potí od práce, bude okamžite prepustený.
 3. Minimálna hodinová mzda je 150,-Sk.
 4. Začiatok pracovnej doby si určí každý zamestnanec sám.
 5. Pred začiatkom práce sa podáva občerstvenie.
 6. Pri práci je dovolené spievať si, pričom ostatní sú povinní prácu prerušiť a pridať sa k spievajúcemu. Zamestnávateľ je povinný obstarať hudbu.
 7. Ak zamestnanec zaspí v práci, ostatní musia ticho opustiť pracovisko.
 8. V neprítomnosti vedúceho majú zamestnanci voľnú zábavu.
 9. Ak si pracovník potrebuje niečo vybaviť, je povinný si to urobiť počas pracovnej doby. V obednajšej prestávke je vybavovanie súkromných záležitostí zakázané,ako i po skončení pracovnej doby a počas dovolenky.
 10. Ak za pracovníčkou príde pánska návšteva, pár nesmie byť rušený. Zamestnávateľ je povinný, k tomuto účelu zriadiť zvláštnu izbu. Dievčatá, ktoré takýmto spôsobom strávia časť pracovnej doby, majú nárok na náhradné voľno.
 11. O 15:30 sa podáva občerstvenie, každému podľa želania.
 12. O 17:00 je slávnostný odchod z práce. Hrá hudba, vedúci sa lúči s každým pracovníkom podaním ruky a poďakovaním za vykonanú prácu.
 13. Vrátnik kontroluje tašky a kabelky. Ak pracovník nemá nič ukradnuté, vráti ho, aby si niečo vzal. Starším pracovníkom a tehotným ženám sa ukradnuté veci odvážajú služobným vozidlom.
 14. Ak sa pracovníkovi sníva o práci, má nárok na nočný príplatok.
 15. V prípade svadby sú v škole dva dni voľna.

Späť

|história|profilácia|gramotnosť|hymna|infovek|K30-klub|poriadok|zakonník|


Aktualizácia 20.8.2004
Mgr. Pavel Horňák