Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Úspechy školy 2013/14

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype 2001/02  2002/03  2003/04  2004/05   2005/06  2006/07  2007/08  2008/09 2009/10 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14               
Info


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2013/2014
celoslovenské - krajské - regionálne - obvodné - školské

     Medzinárodné výsledky

Medzinárodná matematická súťaž – KLOKAN:

 
      Celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2014
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:        %, Kežmarská 30:       % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR:         %, Kežmarská 30:        %
Najúspešnejší žiaci v matematike: 
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2013/14 ()
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 52,8 %, Kežmarská 30: 57,3 %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 59,2 %, Kežmarská 30: 61,8 %

Najúspešnejší žiaci v matematike:  
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2013/14 ()
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 57,4 %, Kežmarská 30: 66,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 58,7 %, Kežmarská 30: 65,3 %
Priemerná perc. úspešnosť v PVB v SR: 53,1 %, Kežmarská 30: 57,6 %
Priemerná perc. úspešnosť v SVB v SR: 48,2 %, Kežmarská 30: 48,8 %
Priemerná perc. úspešnosť v VŠP v SR: 54,6 %, Kežmarská 30: 60,4 %
Najúspešnejší žiaci v matematike:  
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 

     Krajské výsledky

Krajské kolo v šachu - výsledky 
5. miesto: Radovan Budinský

     Celomestské výsledky

Mestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Horňák, Roháčová) - výsledky dr. - výsledky jed. - rekordy
1. miesto družstvo staršie žiačky: Monika Fedorová, Noemi Kerekešová, Denisa Vanátová, Rut Kerekešová
1. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto družstvo staršie žiačky: Veronika Kalaposová, Lenka Klingová, Miriam Poláková
1. miesto družstvo mladší žiaci: Viktor Zeman, Filip Szinai, Otakar Jirsák
3. miesto mladší žiaci: Viktor Zeman
2. miesto družstvo mladší žiaci: Kristián Šafranko, Tony Girman, Filip Ráthy
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Krunková, Sofia Szabóová, Ivana Borgoňová, Nina Barbušová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Kristína Závodníková, Diana Kupcová, Jana Šimonová, Alžbeta Janíčková

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo (Horňák, Roháčová) - výsledky dr. - výsledky jed. - rekordy - 
2. miesto družstvo staršie žiačky: Monika Fedorová, Noemi Kerekešová, Rut Kerekešová
2. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto družstvo staršie žiačky: Veronika Kalaposová, Michaela Ivanová, Lenka Klingová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Kristián Šafranko, Filip Szinai, Jozef Hudy, Filip Ráthy
3. miesto mladší žiaci: Kristián Šafranko
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Krunková, Nina Barbušová, Sofia Szabóová, Ivana Borgoňová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Diana Kupcová, Kristína Závodníková, Jana Šimonová

     Obvodné výsledky

Obvodné kolo v basketbale (Maco) -
1. miesto družstvo žiakov: Peter Moščovič, Adam Pučan, Adrián Harvan, Marek Bernát, Peter Bőszőrményi, Richard      Dluhoš, Luis Lagos, Vavro Murcko, Marcel Palenčár

Obvodné kolo v basketbale - Zober loptu nie drogy (Maco)
1. miesto družstvo žíakov: Peter Moščovič, Adama Pučan, Adrián Harvan, Marek Bernát, Luis Lagos, Vavro Murcko, Kristína Vargovčíková, Kateřina Hrabánková, Viktória Valentová, Kristína Mošková,
Peter Bőszőrményi

Obvodné kolo v stolnom tenise (Roháčová) 
2. miesto družstvo žiačok: Klaudia Mullerová, Sofia Szabóová, Michaela Ivanová

Obvodné kolo v bedmintone (Roháčová) 
2. miesto družstvo: Martina Belejová, Daniela Bilá 

Obvodné kolo v šachu (Roháčová) 
2. miesto: Radovan Budinský

Obvodné kolo v streľbe (Horňák, Roháčová) - výsledky dr. - výsledky jed. - rekordy
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Monika Fedorová, Noemi Kerekešová, Denisa Vanátová
2. miesto družstvo staršie žiactvo: Lenka Klingová, Rut Kerekešová, Miriam Poláková
1. miesto starší žiaci: Richard Kollarčík
1. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto staršie žiačky: Denisa Vanátová
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Viktor Zeman, Filip Szinai, Tomáš Jusko

2. miesto družstvo mladšie žiactvo: Veronika Krunková, Sofia Szabóová, Nina Barbušová
3. miesto družstvo mladšie žiactvo: Kristína Závodníková, Ivana Borgoňová, Diana Kupcová
1. miesto mladší žiaci: Viktor Zeman
2. miesto mladší žiaci: Filip Szinai
3. miesto mladší žiaci: Tomáš Jusko
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
 

     Školské výsledky

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäť
Aktualizácia 5.12.2013
Mgr. Pavel Horňák