Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Úspechy školy
|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|2008/09|2009/10|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťVÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2005/2006
- celoslovenské - krajské - regionálne - okresné - školské

     Celoslovenské výsledky

Monitor 9 - 2006 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
Priemerná perc. úspešnosť v matematike   SR: 61,4 %, Kežmarská 30: 63,3 %, matematická trieda: 83,6 % 
Priemerná perc. úspešnosť v slov. jazyku  SR: 81,2 %, Kežmarská 30: 78,3 %, matematická trieda: 88,9 %

Najúspešnejší žiaci v matematike:
Ladislav Bačo 100 %, Peter Smolárik 100 %

Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:
Ladislav Bačo, Matúš Ficko, Ivana Hvozdovičová, Jarmila Ivanová, Zuzana Švorcová, všetci 96,7 %

Mladý génius - celoslovenský korešpondenčný seminár (Vargová A.)
2. miesto Ladislav Bačo

Celoštátne kolo Pytagoriády (Černíková)
3. miesto kategória P8: Peter Milošovič

KOMPARO 2005 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
Priemerná úspešnosť v matematike v SR: 47,7 %, Kežmarská 30: 65,4 % (Vargová A.)
Priemerná úspešnosť v slov. jazyku v SR: 58,1 %, Kežmarská 30: 62,9 % (Miklóšová, Gajdošová)

FyzIQ - celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky konečné výsledky
(Kyseľová)
3.- 9. miesto kategória 9: Róbert Dioszegi, Peter Virgala
3.- 9. miesto kategória 9: Matúš Ficko, Peter Smolárik
3.- 9. miesto kategória 9: Ladislav Bačo, Peter Budai
10.-13. miesto kategória 9: Michal Jerga, Marek Čontošfalský

KLOKAN - celoslovenský korešpondenčný seminár z matematiky
(kód školy je FHPT)
1.- 857. miesto 2. roč.: Michal Greš, Jerguš Kuchár
(Goleňová)
1.- 857. miesto 2. roč.: Martin Cinkanič, Radka Némethová (Sokolská)
1.- 857. miesto 2. roč.: Natália Tarnóczyová (Halasová)
1.- 54. miesto 3. roč.: Richard Harvan (Vargová H.)
1.- 83. miesto 9. roč.: Peter Smolárik (Vargová A.)

MAKS - celoslovenský korešpondenčný seminár z matematiky po 5. sérii
34.- 43. miesto 9. roč.: Ladislav Bačo, Peter Smolárik (Vargová A.)

Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní (Pavlík, Klein)
1. miesto družstvo: Lukáš Klobušovský, František Imrich
2. miesto: Lukáš Klobušovský

     Krajské výsledky

Krajské kolo v Matematickej olympiáde (Vargová) - podrobné výsledky
1.- 3. miesto kategória Z9: Ladislav Bačo

Krajské kolo v Matematickej olympiáde (Vargová) - podrobné výsledky
9.- 10. miesto kategória C: Ladislav Bačo

Krajské kolo Chemickej olympiády (Rácová)
2. miesto kategória Dz: Ladislav Bačo

Krajské kolo Geografickej olympiády (Jurášová)
3.- 6. miesto kategória E: Ladislav Bačo

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády (Kyseľová)
4.- 5. miesto kategória E: Peter Smolárik
6. miesto kategória E: Ladislav Bačo

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji (Domanská, Nickelová, Goleňová, Šlapková) - Foto z akcie
1. miesto družstvo chlapcov kategória A: Džunja Boris, Vaňuš Michal, Domanský Lukáš, Urbanský Matúš, Sabo Jakub
2. miesto jednotlivci kategória A: Džunja Boris
3. miesto jednotlivci kategória A: Vaňuš Michal 
1. miesto družstvo chlapcov kategória B: Pirigi Patrik, Vanát Ivan, Kolesár Jozef, Szabó Hugo, Belán Branislav
1. miesto družstvo dievčat kategória B: Čížová Miroslava, Kluková Kristína, Suchá Katarína, Vaľková Vivian, Boberová Martina
1. miesto jednotlivkyne kategória B: Čížová Miroslava
2. miesto jednotlivkyne kategória B: Kluková Kristína
3. miesto jednotlivkyne kategória B: Suchá Katarína

Krajské kolo vo volejbale (Roháčová)
2. miesto družstvo: Lýdia Kočíková, Jarmila Ivanová, Ivana Hvozdovičová, Lenka Štochová, Zuzana Kisidayová, Nikola Haliarska, Lenka Ferencová, Radoslava Nováková, Erika Baumová, Nicol Urbanská, Zuzana Sopková, Saša Havrilová


Krajské kolo v atletike (Klein, Roháčová)
2. miesto guľa: Andrea Bodenloszová
2. miesto kriket: Andrea Bodenloszová
2. miesto 60m: Marián Čirip

Krajské kolo v streľbe (Klein, Horňák) - podrobné výsledky
3. miesto družstvo staršie žiačky: Martina Hanulová, Lýdia Kočíková, Nora Petrigalová

Veľkonočná cena Šarišských Michalian v streľbe, kvalifikácia na M SR (Klein) - Foto z akcie
3. miesto dievčat do 16 rokov: Lýdia Kočíková

    
Celomestské výsledky

Celomestská súťažno-zábavná hra Abeceda
1. miesto kolektív 7.A triedy (Kyseľová)

Lomihlav celomestská súťaž (Kyseľová) - Foto z akcie
1. miesto družstvo: Ladislav Bačo, Peter Milošovič, Veronika Zvadová, Klára Ficková

Šaliansky Maťko celomestská súťaž (Miklóšová)
2. miesto 2. kategória: Dominik Bari

Prezentácia na PC (Micheľová)
3. miesto: Kristína Uhrinová

Celomestský zber gaštanov pre ZOO
3. miesto škôl: ZŠ Kežmarská 30 (Žihalová)
1. miesto tried: 1.A ZŠ Kežmarská 30 (Stramská)

Celomestský minivolejbalový turnaj dievčat pod záštitou primátora (Roháčová)
1. miesto družstvo žiačok: Nikola Haliarska, Saša Havrilová, Dominika Laborecká, Katka Medvecová, Zuzana Sopková
3. miesto družstvo žiačok: Erika Baumová, Lenka Ferencová, Nikola Urbanská, Lívia Zelenáková

Deň detí Ivana Bobera, 2. ročník volejbalového turnaja (Roháčová) - Foto z akcie
2. miesto družstvo: Lýdia Kočíková, Ivana Hvozdovičová, Lenka Štochová, Zuzana Kisidayová, Nikola Haliarska, Lenka Ferencová, Petra Seršeňová, Radoslava Nováková, Erika Baumová, Nicol Urbanská, Zuzana Sopková, Saša Havrilová

Volejbalový turnaj Matice slovenskej v Moldave (Roháčová)
1. miesto družstvo: Ivana Hvozdovičová, Lenka Štochová, Zuzana Kisidayová, Nikola Haliarska, Lenka Ferencová, Petra Seršeňová, Erika Baumová, Nicol Urbanská, Zuzana Sopková, Saša Havrilová, Lýdia Kočíková

Celomestský Matičný turnaj v stolnom tenise (Jurášová) - Foto z akcie
2
. miesto: Marko Klein

Celomestská žiacka liga v šachu družstiev - 3. kolo (Valentová)
3
. miesto družstvo: Richard Harvan, Miroslav Jaššo, Peter Smolárik

Celomestská olympiáda v atletike družstiev (Roháčová)
2
. miesto družstvo: Nikola Vavreková, Dominika Laborecká, Ivana Beregszasziová
1. miesto kriket: Nikola Vavreková
3. miesto 4-boj: Nikola Vavreková
3. miesto družstvo: Ondrej Chudáčik, Viktor Ivan, Jakub Úradník
2. miesto 4-boj: Ondrej Chudáčik
2. miesto kriket: Ondrej Chudáčik

O putovný pohár primátora Košíc v streľbe zo vzduchovky (Klein, Horňák) - podrobné výsledky
- Foto z akcie
1. miesto a putovný pohár družstvo mladší žiaci: František Imrich, Peter Illéš, Lukáš Killík
2. miesto mladší žiaci: František Imrich
3. miesto mladší žiaci: Peter Illéš

1
. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Martin Myška, Peter Smolárik
3. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský

1. miesto družstvo staršie žiačky: Lýdia Kočíková, Martina Hanulová, Nora Petrigalová
1. miesto staršie žiačky: Lýdia Kočíková
2. miesto staršie žiačky: Martina Hanulová

3. miesto mladšie žiačky: Simona Petrigalová

Memoriál Kopeckého (Klein) - podrobné výsledky
1. miesto staršie žiačky: Martina Hanulová
2. miesto staršie žiačky: Lýdia Kočíková
2. miesto mladší žiaci: Peter Illéš
3. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík
3. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský

Celomestská strelecká liga ZŠ 1. kolo
(Klein, Horňák) - podrobné výsledky - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Killík, Martin Myška, Peter Smolárik, Lukáš Klobušovský
2. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík

1. miesto družstvo staršie žiačky: Lýdia Kočíková, Martina Hanulová, Nora Petrigalová, Simona Petrigalová
1. miesto staršie
žiačky: Lýdia Kočíková
2. miesto staršie
žiačky: Martina Hanulová
3. miesto staršie
žiačky: Nora Petrigalová
3. miesto mladšie
žiačky: Simona Petrigalová

1. miesto družstvo mladší žiaci: František Imrich, Matúš Killík, Tomáš Šoltýs
3. miesto mladší žiaci: František Imrich

Celomestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Klein, Horňák) - podrobné výsledky
1. miesto družstvo starší žiaci: Peter Smolárik, Marek Tomáš, Lukáš Klobušovský, Martin Myška
3. miesto starší žiaci: Peter Smolárik

1. miesto družstvo staršie žiačky: Martina Hanulová, Nora Petrigalová, Lýdia Kočíková, Simona Petrigalová
1. miesto staršie žiačky: Martina Hanulová
2. miesto staršie žiačky: Nora Petrigalová
3. miesto staršie žiačky: Lýdia Kočiková
2. miesto mladšie žiačky: Simona Petrigalová

1. miesto družstvo mladší žiaci: Lukáš Killík, František Imrich, Peter Illéš, Matúš Killík
1. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík
2. miesto mladší žiaci: František Imrich

Celomestská strelecká liga ZŠ 3. kolo (Klein, Horňák) - podrobné výsledky - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Killík, Martin Myška, Marek Tomáš, Peter Smolárik
2. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík
3. miesto starší žiaci: Martin Myška

1. miesto družstvo staršie žiačky: Lýdia Kočíková, Nora Petrigalová, Martina Hanulová, Timea Drábová
1. miesto staršie žiačky: Lýdia Kočíková
3. miesto staršie žiačky: Nora Petrigalová

1. miesto družstvo mladší žiaci: František Imrich, Orlando Lagos, Peter Illéš, Tomáš Šoltýs
3. miesto mladší žiaci: František Imrich

Celomestská strelecká liga ZŠ 4. kolo (Klein, Horňák) - podrobné výsledky
2. miesto družstvo starší žiaci: Peter Smolárik, Martin Myška, Lukáš Klobušovský 

1. miesto družstvo staršie žiačky: Lýdia Kočíková, Martina Hanulová, Nora Petrigalová
2. miesto staršie žiačky: Lýdia Kočíková
3. miesto staršie žiačky: Martina Hanulová

1. miesto družstvo mladší žiaci: Lukáš Killík, František Imrich, Peter Illéš, Orlando Lagos
1. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík
3. miesto mladší žiaci: František Imrich

1. miesto družstvo mladšie žiačky: Simona Petrigalová, Timea Drábová, Klaudia LeQuangová

Finále streleckej ligy ZŠ (Klein, Horňák) - podrobné výsledky
1. miesto staršie žiačky: Lýdia Kočíková
1. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík
3. miesto mladší žiaci: František Imrich
3. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský

     Okresné výsledky

Celkové hodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží 2005/06
1. miesto v úspešnosti škôl: ZŠ Kežmarská 30

Okresné kolo Matematickej olympiády - podrobné výsledky
3. miesto kategória Z5: Orlando Lagos (Černíková)
2. miesto kategória Z7: Klára Ficková (Kyseľová)
1. miesto kategória Z8: Peter Milošovič (Černíková)
1. miesto kategória Z9: Ladislav Bačo (Vargová)
3. miesto kategória Z9: Matúš Ficko (Vargová)

Okresné kolo Pytagoriády - podrobné výsledky
1. miesto kategória P3: Miroslav Jaššo (Valentová)
3. miesto kategória P4: Miloš Pulščák (Poprocká)
1. miesto kategória P7: Klára Ficková (Kyseľová)
2. miesto kategória P7: Miroslav Homer (Kysľová)
1. miesto kategória P8: Peter Milošovič (Černíková)

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády (Kyseľová)
1. miesto kategória E (9. r.): Ladislav Bačo
3. miesto kategória E (9. r.): Peter Smolárik

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
2. miesto kategória 1A: Milo Homer (Boháčiková)

Okresné kolo Chemickej olympiády (Rácová)
1. miesto kategória D: Ladislav Bačo 

Okresné kolo Geografickej olympiády (Jurášová, Koštialová)
2. miesto kategória E 9. roč.: Ladislav Bačo
Úspešní riešitelia:
kategória I 5. roč.: Tomáš Vavra, David Vihonský
kategória H 6. roč.: Patrik Pavelčák, Ondrej Chudáčik
kategória G 7. roč.: Magda Majorošová, Ivan Moščovič
kategória F 8. roč.: Eduard Guoth, Barbora Krešáková
kategória E 9. roč.: Peter Virgala

Okresné kolo Hviezdoslavovo Kubín
1. miesto II. kategória poézia: Romana Valenčáková (Bardelčíková)
Čestné uznanie próza: Andrea Klemová (Poprocká), Dominik Bari (Miklóšová), Dominika Streitová (Bardelčíková)

Okresné kolo Európa v škole - písomné práce (Bardelčíková)
1. miesto kód 231: Viktor Vinczlér
2. miesto kód 231: Igor Chudáčik
3. miesto kód 231: Magdaléna Majorošová

Okresné kolo Vesmír očami detí (Dzianová)
3. miesto kategória III 5.- 9. roč.: Lýdia Kočíková

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji
1. miesto družstvo chlapcov kategória A: Michal Vaňuš, Lukáš Domanský, Matúš Urbanský, Jakub Sabo, Boris Džunja
1. miesto jednotlivci: Michal Vaňuš
2. miesto jednotlivci: Lukáš Domanský
3. miesto jednotlivci: Matúš Urbanský

2. miesto družstvo dievčat kategória A: Viktória Valentová, Viktória Andrásiová, Daniela Klingová, Bianka Zlacká, Natália Poláková
3. miesto jednotlivci: Viktória Valentová

1. miesto družstvo chlapcov kategória B: Jozef Kolesár, Patrik Pirigy, Hugo Szabó, Branislav Belán, Ivan Vanát
1. miesto jednotlivci: Jozef Kolesár
2. miesto jednotlivci: Patrik Pirigy

1. miesto družstvo dievčat kategória B: Miroslava Čížová, Kristína Kluková, Viviana Vaľková, Katarína Suchá, Martina Boberová
1. miesto jednotlivci: Miroslava Čížová
3. miesto jednotlivci: Kristína Kluková

2. miesto družstvo chlapcov kategória C: Ivan Moščovič, Igor Michalčík, Ivan Viktor, Maroš Šolc, Marián Čirip (Klein)
3. miesto družstvo dievčat kategória C: Martina Uličná, Ivana Beregszásziová, Tatiana Samselyová, Diana Gotliebová, Petra Mitróová (Roháčová)

Okresné kolo vo volejbale (Roháčová) - Foto z akcie
1. miesto družstvo: Lýdia Kočíková, Ivana Hvozdovičová, Lenka Štochová, Zuzana Kisidayová, Nikola Haliarska, Lenka Ferencová, Petra Seršeňová, Radoslava Nováková, Erika Baumová, Nicol Urbanská, Zuzana Sopková, Saša Havrilová

Okresné kolo v atletike (Roháčová, Klein, Horňák) - Foto z akcie
2. miesto družstvo: Andrea Bodenloszová, Ivana Hvozdovičová, Zuzana Jenčová, Zuzana Kisidayová, Simona Máteová, Jana Goblová, Anna Potančoková, Katarína Medvecová
1. miesto guľa: Andrea Bodenloszová
1. miesto kriket: Andrea Bodenloszová
3. miesto výška: Ivana Hvozdovičová
3. miesto 4x60m: Andrea Bodenloszová, Zuzana Jenčová, Zuzana Kisidayová, Simona Máteová
2. miesto 60m: Marián Čirip
2. miesto výška: Ondrej Sciranka

Okresné kolo v šachu (Roháčová)
1. miesto žiakov: Richard Harvan
3. miesto žiakov: Miroslav Jaššo
2. miesto žiačok: Lýdia Kočíková

Okresné kolo v streľbe (Klein, Horňák)
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Killík, Peter Smolárik, Martin Myška
1. miesto starší žiaci: Lukáš Killík
3. miesto starší žiaci: Peter Smolárik

1. miesto družstvo staršie žiačky: Nora Petrigalová, Lýdia Kočíková, Martina Hanulová
1. miesto staršie žiačky: Nora Petrigalová
2. miesto staršie žiačky: Lýdia Kočíková
3. miesto staršie žiačky: Martina Hanulová

1. miesto družstvo mladší žiaci: František Imrich, Peter Illéš, Tomáš Šoltýs
1. miesto mladší žiaci: František Imrich
2. miesto mladší žiaci: Peter Illéš
3. miesto mladší žiaci: Tomáš Šoltýs

     Školské výsledky

Školská súťaž v basketbale o Putovný pohár riaditeľa školy
1. miesto chlapci 8.A: Ondrej Sciranka, Peter Kmec, Ján Romanec, Pavol Čurilla, Lukáš Jenčo, Vladislav Rusinko, Dominik Hasaj, Eduard Guoth
1. miesto dievčatá 8.A: Andrea Bodenloszová, Jana Goblová, Kristína Dančišinová, Veronika Zvadová, Barbora Krešáková, Patrícia Truchanová, Diana Tóthová

Späť

|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|


Aktualizácia 25.6.2006
Mgr. Pavel Horňák