Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Úspechy školy
|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|2008/09|2009/10|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2004/2005

Monitor 9 - 2005 - celoslovenské testovanie 9. ročníka
Priemerná perc. úspešnosť v matematike
   SR: 65,1 %, Kežmarská 30: 66,1 %, matematická trieda: 90,0 % 

Priemerná perc. úspešnosť v slov. jazyku  SR: 71,1 %, Kežmarská 30: 67,7 %, matematická trieda: 79,0 %

Najúspešnejší žiaci v matematike:
Lucia Fabišíková 100 %, Lukáš Oščipovský 100 %, Ján Popelič 100 %,


Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:
Igor Adamčík, Milica Fabišíková 96,7 %, Filip Dioszegi, Lucia Fabišíková 93,3 %


Celoslovenské kolo Pytagoriády
1. miesto kategória P8: Ladislav Bačo 8.A (Černíková, Vargová A.) (knižná odmena)

Pikomat- celoslovenský korešpondenčný seminár z matematiky - kategória 5
1. miesto Martin Vodička 4.A


Malynár po 1. sérii - matematický korešpondenčný seminár
1.-13. miesto Martin Vodička 4.A


Malynár po 2. sérii
1.- 2. miesto Martin Vodička 4.A


Matematický Klokan - celoslovenský korešpondenčný seminár z matematiky
1.- 17. miesto Martin Vodička 4.A


FyzIQ - celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky
2.- 5. miesto Ladislav Bačo - Peter Budai
2.- 5. miesto Matúš Ficko - Peter Smolárik (Kyseľová)


Majstrovstvá Slovenska v akrobatickom Rock & Rolle
1. miesto v kategórii Ž:
Martin Medvec, Ivana Hrabovská

Celoslovenské kolo olympiády v nemeckom jazyku - kategória 1B (8.- 9. roč.)
4. miesto Michaela Uljanová (Miklóšová)


Celoslovenské kolo v gymnastickom štvorboji
5. miesto družstvo: Barbora Kováčová, Katarína Medvecová, Petra Mitróová, Tatiana Samselyová, Martina Uličná (Roháčová)


Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku - kategória 1B (8.- 9. roč.)
1. miesto Michaela Uljanová (Miklóšová)


Krajské kolo v gymnastickom štvorboji
1. miesto družstvo: Barbora Kováčová, Katarína Medvecová, Petra Mitróová, Tatiana Samselyová, Martina Uličná (Roháčová)


Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky SAŠŠ (podrobné výsledky) Foto zo súťaže
2. miesto družstvo starší žiaci: Martin Myška, Lukáš Klobušovský, Peter Klobušovský (Horňák)
3. miesto starší žiaci: Martin Myška

Krajské kolo Matematickej olympiády
8.- 14. miesto kategória Z9: Ladislav Bačo (Černíková)
8.- 14. miesto kategória Z9: Milica Fabišíková (Černíková)


Krajské kolo Geografickej olympiády
úspešná riešiteľka: Milica Fabišíková (Jurášová)

Deň detí Ivana Bobera - 1. ročník volejbalového turnaja
3. miesto družstvo starších žiačok: Erika Baumová, Jana Belicová, Lenka Ferencová, Nikola Haliarska, Ivana Hvozdovičová, Zuzana Kisidayová, Dominika Laborecká, Katarína Marčáková, Monika Pustaiová, Zuzana Sopková, Lenka Štochová, Barbora Turianska (Roháčová)

2. ročník Matičného stolnotenisového turnaja košických ZŠ  Foto zo súťaže
1. miesto Ľubomír Eged

2. ročník Matičného šachového turnaja košických ZŠ  Foto zo súťaže
3. miesto Richard Harvan

Strelecká liga ZŠ 1. kolo
1. miesto družstvo starší žiaci: Peter Klobušovský, Martin Myška, Lukáš Klobušovský (Horňák)
1. miesto starší žiaci: Peter Klobušovský
2. miesto starší žiaci: Martin Myška
3. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský
1. miesto družstvo staršie žiačky: Alexandra Petruščáková, Zuzana Švorcová, Martina Hanulová (Horňák)

Strelecká liga ZŠ 2. kolo
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Peter Klobušovský, Lukáš Killík, Martin Myška (Horňák)
3. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský
2. miesto družstvo staršie žiačky: Alexandra Petruščáková, Nora Petrigalová, Simona Petrigalová (Horňák)

Strelecká liga ZŠ 3. kolo (podrobné výsledky)
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Peter Klobušovský, Martin Myška (Klein, Horňák)
2. miesto starší žiaci: Peter Klobušovský
3. miesto starší žiaci: Martin Myška
1. miesto družstvo staršie žiačky: Alexandra Petruščáková, Martina Hanulová, Nora Petrigalová (Klein, Horňák)
1. miesto staršie žiačky: Martina Hanulová
1. miesto družstvo mladší žiaci: František Imrich, Marek Tomáš, Peter Illéš, Matúš Killík (Klein, Horňák)
2. miesto družstvo mladší žiaci: Roman Habán, Martin Knotek, Marcel Šesták (Klein, Horňák)
1. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík
3. miesto mladší žiaci: Roman Habán

Strelecká liga ZŠ 4. kolo (podrobné výsledky)
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Peter Klobušovský, Martin Myška, Peter Smolárik (Klein, Horňák)
2. miesto starší žiaci: Peter Klobušovský
2. miesto družstvo staršie žiačky: Martina Hanulová, Nora Petrigalová, Simona Petrigalová, Alexandra Petruščáková
2. miesto staršie žiačky: Martina Hanulová
3. miesto staršie žiačky: Nora Petrigalová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Lukáš Killík, Matúš Killík, František Imrich, Marek Tomáš (Klein, Horňák)
1. miesto mladší žiaci: Lukáš Klobušovský
3. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík

O putovný pohár primátora Košíc v streľbe zo vzduchovky (podrobné výsledky)
2. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Peter Klobušovský, Martin Myška (Klein, Horňák)
2. miesto starší žiaci: Peter Klobušovský
3. miesto starší žiaci: Martin Myška
1. miesto družstvo staršie žiačky: Alexandra Petruščáková, Martina Hanulová, Nora Petrigalová (Klein, Horňák)
1. miesto staršie žiačky: Alexandra Petruščáková
2. miesto staršie žiačky: Martina Hanulová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Peter Illéš, Marek Tomáš, Matúš Killík (Klein, Horňák)
2. miesto mladší žiaci: Lukáš Klobušovský

Okresné kolo Matematickej olympiády
2. miesto kategória Z5: Martina Uličná (Micheľová)
1. miesto kategória Z7: Martina Jergová (Černíková)
1. miesto kategória Z8: Ladislav Bačo (Vargová A.)
3. miesto kategória Z8: Lukáš Mikuš (Vargová A.)
1. miesto kategória Z9: Ladislav Bačo (Černíková)
1. miesto kategória Z9: Milica Fabišíková (Černíková)
 
Okresné kolo Pytagoriády
1. miesto kategória P4: Martin Vodička (Šlapková)
2. miesto kategória P4: Soňa Baranová
(Stramská)
3
. miesto kategória P6: Klára Ficková (Kyseľová)
2.
miesto kategória P7: Martina Jergová
(Černíková)
1. miesto kategória P8: Ladislav Bačo (Vargová A.)
 
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - kategória 1B (8.- 9. roč.)
1. miesto Michaela Uljanová (Miklóšová)


Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
1. miesto kategória F: Ladislav Bačo (Kyseľová)
 
Okresné kolo chemickej olympiády - kategória D
3. miesto Milica Fabišíková (Rácová)


Okresné kolo Geografickej olympiády (Jurašová)
3. miesto kategória F 8. roč.: Ladislav Bačo

1. miesto kategória E 9. roč.: Milica Fabišíková
3. miesto kategória E 9. roč.: Lucia Fabišíková

Okresné kolo Európa v škole - písomné práce (Bardelčíková)
2. miesto: Dominika Streitová

3. miesto: Ľudmila Kecerová
čestné uznanie: Milica Fabišíková

Okresné kolo vo volejbale dievčat (Roháčová)
 - (podrobné výsledky) Foto zo súťaže
2. miesto družstvo žiačok:
Erika Baumová, Jana Belicová, Nikola Haliarska, Ivana Hvozdovičová, Jarmila Ivanová, Zuzana Kisidayová, Lýdia Kočíková, Kristína Matiová, Zuzana Sopková, Lenka Štochová, Barbora Turianska 
 
Okresné kolo v gymnastickom štvorboji
1. miesto družstvo dievčat 1.- 2. roč.: Kristína Kluková, Miroslava Čížová, Katarína Suchá, Veronika Juročková, Viviana Vaľková (Šoltýsová)
1. miesto: Kristína Kluková

2. miesto: Miroslava Čížová
3. miesto: Katarína Suchá

1. miesto družstvo chlapcov 1.- 2. roč.: Branislav Belán, Peter Kuchár, Jakub Cipka, Michal Chudina, Michal Vaňuš
1. miesto: Branislav Belán
(Šoltýsová)

2. miesto družstvo dievčat 3.- 4. roč.: Silvia Belánová, Ivana Beregszásziová, Veronika Haberová, Lenka Hajduková, Martina Boberová (Domanská)
1. miesto:
Silvia Belánová

1. miesto družstvo chlapcov 3.- 4. roč.: Martin Medvec, Marián Marčák, Patrik Pirigi, Maroš Šolc, Hugo Szabo

1. miesto: Martin Medvec (Domanská)

2. miesto družstvo dievčat 5. roč.: Tatiana Samselyová, Katarína Medvecová, Martina Uličná, Petra Mitróová, Barbora Kováčová (Roháčová)
3. miesto:
Tatiana Samselyová

2. miesto družstvo chlapcov 5. roč.: Tibor Bačinský, Igor Michalčík, Viktor Ivan, Patrik Fabián, Marián Čirip (Klein)


Okresné kolo v šachu (Roháčová)
1. miesto žiačky: Lýdia Kočíková
2. miesto žiačky: Katarína Medvecová
3. miesto žiačky: Richard Harvan
 
Okresné kolo v stolnom tenise (Klein)
3. miesto družstvo žiakov: Ľubomír Eged, Michal Harčarik, Marko Klein, Michal Tóth
3. miesto družstvo žiačok: Silvia Miľová, Veronika Mulíková, Alexandra Petruščáková, Barbora Turianska

Okresné kolo v plávaní
(Klein)
1. miesto 100m/PR dievčatá: Veronika Voľanská
2. miesto 100m/PR dievčatá: Ľudmila Mačingová
3. miesto 100m/PR chlapci: Dušan Fraňo

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky SAŠŠ (propozície - podrobné výsledky) Foto zo súťaže
1. miesto družstvo starší žiaci: Peter Klobušovský, Martin Myška, Peter Bajer (Horňák)
1. miesto starší žiaci: Peter Klobušovský
2. miesto starší žiaci: Martin Myška
3. miesto starší žiaci: Peter Bajer

1. miesto družstvo staršie žiačky: Alexandra Petruščáková, Nora Petrigalová, Martina Hanulová (Horňák)
1. miesto staršie žiačky: Alexandra Petruščáková

2. miesto staršie žiačky: Nora Petrigalová
3. miesto staršie žiačky:
Martina Hanulová

1. miesto družstvo mladší žiaci: Lukáš Killík, Matúš Killík, Roman Habán (Horňák)
1. miesto mladší žiaci: Lukáš Killík

2. miesto mladší žiaci: Matúš Killík
3. miesto mladší žiaci:
Roman Habán

Volejbalový turnaj Matice slovenskej o "Matičný pohár"
1. miesto družstvo mladších žiačok: Zuzana Kisidaiová, Lenka Štochová, Nikola Haliarska, Zuzana Sopková
3. miesto družstvo starších žiačok: Erika Baumová, Dominika Laurichová, Dana Sabolová

Futbalový turnaj ZŠ Považská
(Göbl)
3. miesto družstvo: Ľubomír Bárta, Róbert Baťa, Róbert Dioszegi, Michal Gerda, Dominik Hasaj, Martin Kováč, Lukáš Mikuš, Tomáš Oravec, Lukáš Oščipovský, Ján Popelič, Vladislav Rusinko, Peter Smolárik, Jaroslav Stančák, Juraj Šírek, Filip Varšík


Prírodovedno-tvorivá súťaž ku Dňu Zeme
Foto zo súťaže
3. miesto družstvo: Alžbeta Ogurčáková, Patrik Pavelčák, Zuzana Uličná, Petra Mitróová, Ján Virgala (Jurášová)

Výtvarná súťaž Môj obchodný dom
2. miesto Ivana Beregszáziová (Stramská)

Súťaž Moderných tancov
1. miesto  družstvo Duchovia (Bajerová)

Školská strelecká súťaž "Večer otvorených dverí" (podrobné výsledky) Foto zo súťaže
1. miesto Peter Illeš 5.B

2. miesto Lukáš Killík 5.B
3. miesto Matúš  Killík 5.B


Školská súťaž v stolnom tenise
1. miesto chlapci Ľubomír Eged 9.C

2. miesto chlapci Marko Klein 6.C
3. miesto chlapci Lukáš Oščipovský 9.A
1. miesto dievčatá Barbora Turnianska 9.C

2. miesto dievčatá Silvia Miľová 9.C
3. miesto dievčatá
Alexandra Petruščáková 8.A

Školská súťaž v basketbale o Putovný pohár riaditeľa školy
1. miesto chlapci 7.A: Ondrej Sciranka, Peter Kmec, Ján Romanec, Martin Dao, Pavol Čurilla, Lukáš Jenčo, Vladislav Rusinko, Dominik Hasaj
1. miesto dievčatá 7.A: Andrea Bodenloszová, Jana Goblová, Kristína Dančišinová, Veronika Zvadová, Dominika Streitová, Barbora Krešáková, Patrícia Truchanová


Školská súťaž vo volejbale o Putovný pohár riaditeľa školy
1. miesto chlapci 9.A: Igor Adamčík, Michal Gerda, Tomáš Holub, Matej Ihnát, Martin Kocúr, Lukáš Oščipovský, Ján Popelič, Jaroslav Sančák
1. miesto dievčatá 9.C: Jana Belicová, Katarína Džubáková, Slávka Imrichová, Jana Kiškašová, Lenka Kopilčáková, Silvia Miľová, Veronika Pustaiová, Barbora Turianska

Späť

|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|


Aktualizácia 24.4.2005
Mgr. Pavel Horňák