Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Úspechy školy 2008/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype                  
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09   2009/10 
Info


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2008/2009
celoslovenské - krajské - regionálne - okresné - školské

      Celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2009
Priemerná perc. úspešnosť v M v SR:  53,0 %, Kežmarská 30: 60,1 %, matematická trieda: 86,6 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJ v SR: 61,3 %, Kežmarská 30: 59,5 %, matematická trieda: 78,6 %

Najúspešnejší žiaci v matematike:
Michal Bujňák, Ladislav Fleischer, Ondrej Chudáčik, Viktória Kerekešová, Mária Mačingová, Patrik Pavelčák, Martina Uličná 95 %

Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:
Katarína Kudláčová, Mária Mačingová 95 %

KOMPARO 2008 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
Priemerná úspešnosť v  M v SR: 52,5 %, Kežmarská 30: 58,4 %, 9.A: 79,7 % (Micheľová, Kyseľová, Dzianová)
Priemerná úspešnosť v SJ v SR: 53,7 %, Kežmarská 30: 60,8 %, 9.A: 71,7 % (Bardelčíková, Slejzáková, Gajdošová)

Najúspešnejší žiaci v M:  Ladislav Fleischer 93,3 %
Najúspešnejší žiaci v SJ: Petra Dadejová, Elizabeth Ogurčáková, Ján Virgala 86,7 %

Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji (Domanská)
2.
miesto družstvo kat. A: Tomáš Horčík, Ivan Kiss, Luis Lagos, Michal Šarišský, Filip Subovics

Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní
1.
miesto kat. do 62 kg: Maroš Šolc

Genius Logicus - medzinárodná logická súťaž
5. miesto: Natália Poláková (Žigová)
Lukáš Németh - vynikajúci medzinárodný riešiteľ (Malešová)

MAKS - veľká matematická súťaž
1.- 73. miesto: Boris Džunja (Šlapková)
27 úspešných riešiteľov

     Krajské výsledky

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji
(Domanská)
1.
miesto družstvo kat. A: Tomáš Horčík, Ivan Kiss, Luis Lagos, Michal Šarišský, Filip Subovics

Krajské kolo v atletike (Roháčová)
3. miesto guľa: Ľubica Macková

Krajské kolo v streľbe (Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
2. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, Orlando Lagos, František Imrich
2. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Timea Drábová, Lenka Hajduková
3. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová

Školská krajská strelecká liga (Klein) - rekordy
1
. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
2. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
1. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová

     Celomestské výsledky

Školská športová liga

2. miesto v Minimax volley dievčat (Roháčová): Čechová, Jančová, Kovácsová, Macejková, Molnárová, Poláková, Streitová, Suchá, Vykoukalová 
2. miesto vo stolnom tenise staršie žiačky (Jurášová): Chudinová, Vykoukalová, Molnárová
1
. miesto v streľbe staršie dievčatá (Roháčová)
2. miesto v streľbe starší chlapci (Klein)
1. miesto v streľbe mladšie dievčatá (Roháčová)
2. miesto v streľbe mladší chlapci (Klein)

Prezentácia na PC 
(Micheľová) - podrobné výsledky
1. miesto: Kristína Uhrinová

Spev bez hraníc 
(Gajdošová)
1. miesto 7. - 9. roč.: Dominika Koložiová

Maľovanie s Envidomom
- odmena 1 000,- Sk (Stramská)
3. miesto: Estera Hanusková, Viktória Jurašková, Patrícia Jusková, Sandra Nováková, Kristína Vargovčíková

Zber gaštanov 2008  (Stramská) - diplom
1. miesto jednotlivec: Krištof Melega

Kinderiáda
2. miesto ZŠ Kežmarská 30

Strelecká súťaž O putovný pohár primátora Košíc (Klein, Horňák, Roháčová)
1. miesto družstvo starší žiaci: František Imrich, Orlando Lagos, Peter Illeš
1. miesto družstvo mladší žiaci: Denis Kottfer, Peter Bohuš, Jakub Horváth
2. miesto mladší žiaci: Denis Kottfer
1. miesto družstvo staršie žiačky: Timea Drábová, Lenka Hajduková, Alžbeta Butkayová
1. miesto staršie žiačky: Timea Drábová
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Bohušová, Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková
2. miesto mladšie žiačky: Gabriela Bohušová
3. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
1. miesto najmladší žiaci: Tomáš Horčík

Mestská strelecká liga ZŠ Finále (Klein, Roháčová, Horňák)
2. miesto starší žiaci: František Imrich
1. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková - majster Košíc
2. miesto mladší žiaci: Peter Bohuš
1. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová - majster Košíc
2. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková

Mestská strelecká liga ZŠ 4. kolo (Klein, Roháčová, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie 
2. miesto družstvo starší žiaci: František Imrich, Denis Kottfer, Orlando Lagos, Peter Illeš
3. miesto starší žiaci: František Imrich
1. miesto družstvo staršie žiačky: Timea Drábová, Lenka Hajduková, Alžbeta Butkayová, Martina Uličná
2. miesto staršie žiačky: Timea Drábová
3. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto družstvo mladší žiaci: Martin Zelenák, Peter Bohuš, Jakub Horváth, Samuel Adamčík
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Beáta Morosková, Veronika Bilá
1. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Macejková
3. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Bohušová, Gabriela Harvranová, Monika Jamborová, Monika Janitorová

Mestská strelecká liga ZŠ 3. kolo (Klein, Roháčová, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: Orlando Lagos, Denis Kottfer, František Imrich, Peter Illeš
1. miesto starší žiaci: Orlando Lagos
2. miesto mladší žiaci: Denis Kottfer
1. miesto družstvo staršie žiačky: Timea Drábová, Martina Uličná, Lenka Hajduková, Alžbeta Butkayová
1. miesto staršie žiačky: Timea Drábová
2. miesto staršie žiačky: Martina Uličná
3. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto družstvo mladší žiaci: Peter Bohuš, Jakub Horváth, Martin Zelenák, Samuel Adamčík
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Beáta Morosková, Natália Jirsáková, Veronika Macejková
2. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
3. miesto mladšie žiačky: Beáta Morosková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Bohušová, Gabriela Harvranová, Anna Adamčíková, Monika Jamborová

Mestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Klein, Roháčová, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
2. miesto družstvo starší žiaci: Orlando Lagos, Denis Kottfer, František Imrich, Peter Illeš
1. miesto mladší žiaci: Denis Kottfer
3. miesto starší žiaci: Orlando Lagos
1. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Lenka Hajduková, Timea Drábová, Martina Uličná
1. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
2. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
3. miesto staršie žiačky: Timea Drábová
3. miesto družstvo staršie žiačky: Anna Mária Adamčíková, Monika Janitorová, Ľubica Macková
1. miesto družstvo mladší žiaci: Jakub Horváth, Peter Bohuš, Samuel Adamčík, Martin Zelenák
2. miesto mladší žiaci: Jakub Horváth
3. miesto družstvo mladší žiaci: Miroslav Jaššo, Dávid Dostál, Máro Holománi, Lukáš Muller
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Beáta Morosková, Natália Jirsáková, Veronika Macejková
1. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
3. miesto mladšie žiačky: Beáta Morosková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Bohušová, Monika Jamborová, Gabriela Harvranová

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo (Klein, Roháčová, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, František Imrich, Orlando Lagos, Peter Illeš
1. miesto mladší žiaci: Denis Kottfer
3. miesto starší žiaci: František Imrich
1. miesto družstvo staršie žiačky: Timea Drábová, Alžbeta Butkayová, Martina Uličná, Lenka Hajduková 
2. miesto staršie žiačky: Timea Drábová
3. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
3. miesto družstvo staršie žiačky: Ľubica Macková, Lívia Zelenáková, Anna Mária Adamčíková 
2. miesto družstvo mladší žiaci: Jakub Horváth, Samuel Adamčík, Peter Bohuš, Martin Zelenák
3. miesto družstvo mladší žiaci: Dávid Dostál, Miroslav Jaššo, Lukáš Muller, Máro Holománi
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Natália Jirsáková, Beáta Morosková, Veronika Macejková
2. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková
3. miesto mladšie žiačky: Beáta Morosková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Monika Jamborová, Gabriela Harvranová, Gabriela Bohušová

     Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády
- podrobné výsledky
1
. miesto kategória Z5: Zuzana Chudinová (Žigová)
2. miesto kategória Z5: Natália Poláková (Žigová)
3. miesto kategória Z6: Kristián Hamara (Černíková)
3. miesto kategória Z9: Martina Uličná (Micheľová)

Okresné kolo Pytagoriády

3
. miesto kategória P3: Matúš Köning (Poprocká)
2. miesto kategória P4: Rudo Lukáč (Stramská)
3. miesto kategória P4: Gabriela Havranová (Šlapková)
1. miesto kategória P6: Miro Jaššo (Černíková)
3. miesto kategória P6: Michal Chudina (Černíková)

Hviezdoslavov Kubín  (Slejzáková)
2. miesto: Natália Madárová

Šaliansky Maťko 
(Slejzáková)
2. miesto 3. kateg.: Natália Madárová

Okresné kolo Slávik Slovenska
2. miesto I. kat.: Matej Rendoš (Poprocká)
3. miesto II. kat.: Mirka Gasperová (Szabo)

Okresné kolo vo volejbale (Roháčová) - podrobné výsledky
3. miesto družstvo: Katarína Suchá, Veronika Macejková, Alžbeta Butkayová, Lucia Čechová,
Lenka Hajduková, Zuzana Sopková, Nicol Urbanská, Dominika Laborecká, Dominka Štochová, Lívia Zelenáková,

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji
1. miesto družstvo chlapcov kategória A (Domanská): Subovics, Lagos, Hudy, Šarišský, Kiss
2. miesto družstvo dievčat kategória A (Valentová): Szakszonová, Klingová, Kerekešová, Borgoňová, Horňáková
2. miesto družstvo chlapcov kategória B (Domanská): Daubner, Domanský, Gaži, Hanispal, Do Quoc
2. miesto družstvo dievčat kategória B (Šlapková): Andrassiová, Valentová, Barnová, Hrabánková, Holományová

Okresné kolo v atletike (Klein, Roháčová)
3. miesto družstvo žiačky Kežmarská 30
3. miesto družstvo žiaci Kežmarská 30
1. miesto guľa: Ľubica Macková
1. miesto 1000 m: Ivan Viktor
1. miesto kriket: Ondrej Chudáčik

Beh Terasou
1. miesto: Jozef Hudy (Valentová)

Okresné kolo v plávaní
(Roháčová)
3
. miesto družstvo žiačky Kežmarská 30
3. miesto 100m VS: Katarína Suchá
3. miesto 100m PR: Katarína Suchá
2. miesto 100m ZN: Viktória Vozárová
2. miesto 100m ZN: Viviana Vaľková
3. miesto 4x50m VS: Suchá, Vozárová, Vaľková, Mydliarová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Peter Bohuš, Samo Adamčík, Martin Zelenák
3. miesto mladší žiaci: Peter Bohuš
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Natália Jirsáková, Zuzana Chudinová, Beáta Morosková
1. miesto staršie žiačky: Natália Jirsáková

Okresné kolo v streľbe
(Klein, Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, Orlando Lagos, František Imrich
1. miesto mladší žiaci: Denis Kottfer
1. miesto družstvo staršie žiačky: Lenka Hajduková, Alžbeta Butkayová, Timea Drábová
1. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Peter Bohuš, Samo Adamčík, Martin Zelenák
3. miesto mladší žiaci: Peter Bohuš
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Natália Jirsáková, Zuzana Chudinová, Beáta Morosková
1. miesto staršie žiačky: Natália Jirsáková
2. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová
3. miesto staršie žiačky: Beáta Morosková

     Školské výsledky

Basketbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť
Aktualizácia 27.6.2009
Mgr. Pavel Horňák