Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Úspechy školy
|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|2008/09|2009/10|

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäť
Späť
Späť
Späť
Späť
Späť
SpäťVÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2002/2003

Celoslovenské kolo v gymnastickom štvorboji za školský rok 2001/2002
1. miesto Miriama Žigalová
1. miesto Jaroslav Kolibár
2. miesto družstvo dievčat 1. - 2. roč. Miriama Žigalová, Martina Uličná, Laura Idesová, Dominika Šoltésová, Petra Mitróová, Lucia Astrabová
2. miesto družstvo chlapcov 1. - 2. roč. Jaroslav Kolibár, Viktor Ivan, Doan Trong, Eduard Marčák, Leopold Gattinger

Celoslovenské kolo v gymnastickom štvorboji za šk. rok 2002/2003
1. miesto Jaroslav Kolibár
2. miesto Patrik Madár
2. miesto družstvo chlapcov 3. - 4. roč. Jaroslav Kolibár, Patrik Madár, Viktor Ivan, Eduard Marčák, Ján Virgala, Leopold Gattinger
3. miesto družstvo dievčat 3. - 4. roč. Miriama Žigalová, Laura Idesová, Tatiana Samselyová,  Dominika Šoltésová, Zuzana Baranová, Martina Uličná

Celoslovenské majstrovstvá v streľbe
2. miesto Peter Klobušovský (Pavlík)

Celoslovenské kolo Pytagoriády
8. miesto P7 Zuzana Hricovová (Černíková)

Celoslovenské finále v minibasketbale
1. miesto družstvo: Andrea Bodenloszová, Jana Göblová ...

Celoslovenská súťaž športovej aktivity Škola roka 2001/2002
Diplom z skvelé umiestnenie (Bardelčík, Bober, Horňák)

Celoslovenský korešpondenčný seminár FyzIQ (zimná časť)
3. miesto v Košickom kraji: Peter Kudla, Peter Jurčišin (Vargová A.)

Slovenský pohár v gymnastike – Banská Bystrica
1. miesto Silvia Belanová

O pohár primátora Popradu v gymnastike
1. miesto Silvia Belanová

Memoriál Jozefa Pajora v gymnastike
3. miesto Silvia Belanová

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji
1. miesto Miriam Žigalová
2. miesto Martina Uličná
3. miesto Dominika Šoltésová
1. miesto družstvo dievčat 3. - 4. roč. Miriama Žigalová, Martina Uličná, Dominika Šoltésová, Tatiana Samselyová,
Zuzana Baranová, Laura Idesová
2. miesto Jaroslav Kolibar
3. miesto Patrik Madar
1. miesto družstvo chlapcov 3. - 4. roč. Jaroslav Kolibár, Patrik Madar, Nyven Trong Doan, Ján Virgala, Leopold Gattinger, Eduard Marčák
1. miesto Beregszaziová

Krajské kolo vo volejbale
2. miesto družstvo: Sopková, Barjaková, Vincová, Laurichová M., Červená, Laurichová D., Dlugošová, Vereščáková (Bober, Háber)

Krajské kolo v streľbe SAŠŠ
3. miesto družstvo: Maroš Ambróz, Peter Smolárik, Róbert Dioszegi (Horňák)

Krajské kolo vo fyzikálnej olympiáde
úspešní riešitelia Matej Šulc, Branislav Uljan (Kyseľová)

Krajské kolo
v chemickej olympiáde
úspešní riešitelia Maruščák, Zemko (Poláková)

Krajské kolo v biologickej olympiáde
úspešný riešiteľ Richard Sedlák (Rácová)

Krajské kolo v nohejbale školských pracovníkov
3. miesto družstvo: Bober ...

1. kolo streleckej ligy ZŠ
2. miesto družstvo ml. žiaci: Filip Dioszegi, Martin Myška, Róbert Dioszegi, Peter Smolárik
3. miesto družstvo: Róbert Papcún, Frederik Tima, Peter Klobušovský, Martina Hanulová (Horňák)

2. kolo streleckej ligy ZŠ
1. miesto družstvo ml. žiaci: Peter Klobušovský, Róbert Dioszegi, Peter Smolárik, Martin Myška
2. miesto družstvo ml. žiaci: Lukáš Klobušovský, Frederik Tima, Filip Dioszegi, Martina Hanulová
2. miesto Peter Klobušovský
3. miesto Martina Hanulová (Horňák)

3. kolo streleckej ligy ZŠ
1. miesto družstvo st. žiaci: Maroš Ambróz, Peter Klobušovský, Lukáš Klobušovský
2. miesto Maroš Ambróz
2. miesto Miroslava Lovasová
1. miesto družstvo ml. žiaci: Filip Dioszegi, Róbert Dioszegi, Martin Myška, Peter Smolárik
3. miesto družstvo ml. žiaci: Frederik Tima, Martina Hanulová, Alexandra Petruščáková, Peter Bajer
2. miesto Peter Klobušovský
3. miesto Filip Dioszegi (Horňák)

4. kolo streleckej ligy ZŠ
1. miesto družstvo st. žiaci: Peter Klobušovský, Maroš Ambróz, Miroslava Lovasová, Lukáš Klobušovský
1. miesto Maroš Ambróz
3. miesto Miroslava Lovasová
1. miesto družstvo ml. žiaci: Peter Smolárik , Filip Dioszegi, Frederik Tima, Martin Myška
3. miesto družstvo ml. žiaci: Matúš Griščík, Martina Hanulová, Peter Bajer
1. miesto Peter Klobušovský
2. miesto Martina Hanulová

Finále streleckej ligy ZŠ
1. miesto st. žiaci Maroš Ambróz
1. miesto ml. žiaci Peter Klobušovský (Horňák)

Strelecká súťaž O pohár primátora Košíc
1. miesto družstvo st. žiaci: Maroš Ambróz, Lukáš Klobušovský, Frederik Tima
1. miesto Maroš Ambróz
1. miesto družstvo st. žiačky: Zuzana Vojníková, Miroslava Lovasová, Jana Fáberová
1. miesto Zuzana Vojníková
1. miesto družstvo ml. žiaci: Peter Klobušovský, Peter Smolárik, Robert Dioszegi
2. miesto  Peter Klobušovský
1. miesto družstvo ml. žiačky: Alexandra Petruščáková, Martina Hanulová, Simona Cirnerová
2. miesto Alexandra Petruščáková
3. miesto Martina Hanulová (Horňák)

Strelecká súťaž o putovný pohár predsedu ŠTaZČ
1. miesto družstvo st. žiaci: Peter Klobušovský, Maroš Ambróz, Martin Myška, Miroslava Lovasová
3. miesto družstvo ml. žiaci: Matúš Griščík, Peter Smolárik, Frederik Tima, Martina Hanulová (Horňák)

Strelecká súťaž Memoriál Kopeckého
1. miesto st. žiaci Maroš Ambróz
2. miesto st. žiačky Miroslava Lovasová
2. miesto ml. žiaci Peter Klobušovský
3. miesto ml. žiaci Martin Myška
2. miesto ml. žiačky Martina Hanulová (Horňák)

Celomestská súťaž v kresbe na asfalt
„Namaľuj si svoj vysnívaný domček“
1. miesto družstva: (vecná cena – počítač, tlačiareň)
Mária Harčariková, Michal Harčarik

Okresné kolo v streľbe SAŠŠ
1. miesto družstvo: Maroš Ambróz, Peter Smolárik, Róbert Dioszegi
2. miesto Maroš Ambróz (Horňák)

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji
1.miesto chlapci Jaroslav Kolibár
1. miesto družstvo chlapci 3. - 4. ročník Jaroslav Kolibár, Patrik Madar, Doan Nyven Trong, Viktor Ivan, Ján Virgala, Eduard Marčák
1.miesto dievčatá Miriam Žigalová
2.miesto dievčatá Dominika Šoltésová
3.miesto dievčatá Laura Idesová
1. miesto družstvo dievčatá 3. - 4. ročník Miriam Žigalová, Dominika Šoltésová, Laura Idesová, Táňa Samselyová, Martina Uličná, Zuzana Baranová

Okresné kolo vo volejbale
1. miesto družstvo: Belicová, Jablonovská, Sopková, Kudláčová, Vincová, Laurichová M., Laurichová D., Barjaková, Červená, Vereščáková, Hvozdovičová (Bober)

Okresné kolo v stolnom tenise
1. miesto družstvo: Júlia Bodnárová, Mirka Malaťáková, Martina Mišinská, Alexandra Miľová (Bober)

Okresné kolo v atletike
2. miesto v krikete Bodnárová (Bober)
3. miesto 60 m Bodnárová (Bober)

Okresné kolo olympiáda NJ
1. miesto Michaela Uljanová
2. miesto Branislav Uljan
3. miesto Peter Zemko

Okresné kolo olympiáda AJ
2. miesto Csaba Sidor (Boháčiková)

Okresné kolo v Pytagoriáde
1. miesto P7 Zuzana Hricovová (Černíková)
3. miesto P7 Lívia Kottferová (Černíková)
3. miesto P8 Peter Jurčišin (Poláková)

Okresné kolo v matematickej olympiáde
3. miesto Z6 Peter Smolárik (A. Vargová)
1. miesto Z7 Hricovová (Černíková)
2. miesto Fabišiková Milica (Černíková)

Okresné kolo v biologickej olympiáde
1. miesto Richard Sedlák (Rácová)

Okresné kolo v chemickej olympiáde
3. miesto Martin Maruščák (Poláková)

Okresné kolo vo fyzikálnej olympiáde
2.- 3. miesto Matej Šulc (Kyseľová)
2.- 3. miesto Branislav Uljan (Kyseľová)

Okresné kolo Europa v škole
3. miesto Martin Myška (Bardelčíková)

Volejbalový turnaj
1. miesto družstvo: Tomčová, Sopková, Vincová, Červená (Háber)
3. miesto družstvo: Vereščáková, Laurichová M., Laurichová D., Tomčová, Belicová (Bober)

Volejbalový turnaj O pohár starostu MC KE Západ
2. miesto družstvo: Vincová, Sopková, Laurichová M., Laurichová D., Červená, Táncošová (Háber)

Vianočný volejbalový turnaj v Šaci
3. miesto družstvo: Martina Jablonovská, Nikola Jablonovská, Radka Tancošová, Jana Belicová, Timea Vereščáková, Ivana Hvozdovičová, Jana Červená, Michaela Dlugošová, Zuzana Vincová, Jarka Ivanová, Dominika Laurichová, Martina Laurichová, Timea Vereščáková (Bober)

Turnaj v prehadzovanej
3. miesto družstvo: Hvozdovičová, Kišidayová (Háber)

Vybíjaná 3. – 4. ročník
1. miesto družstvo: Habera, Samselyová, Baranová, Medvecová, Baumová, Čepelová, Klein, Sevčík, Moščovič, Amrich, Horák (Šoltýsová)

Atletika 1. – 4. roč.
1. miesto družstvo (
Šoltýsová)

Triatlon
2. miesto družstvo Bodenloszová, Bendíková, Sehnálková (
Šoltýsová)

Vieme, viete, vedia
1.- 5. miesto družstvo Uljanová, Gerda, Davidová (Desiatniková)

Návratková súťaž Prvej stavebnej sporitelne pre ZŠ
1. miesto – farebná tlačiareň (Boháčiková)

Memoriál L. Doláka vo volejbale ped. prac.
1. miesto družstvo Bober, Roháčová

Späť

|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|


Aktualizácia 9.10.2004
Mgr. Pavel Horňák