Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Úspechy školy 2007/08

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype                  
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09   2009/10 
Info


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2007/2008
celoslovenské - krajské - regionálne - okresné - školské

      Celoslovenské výsledky

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 2008
Priemerná perc. úspešnosť v M v SR:  56,3 %, Kežmarská 30: 61,2 %, matematická trieda: 83,6 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJ v SR: 58,1 %, Kežmarská 30: 60,9 %, matematická trieda: 71,4 %

Najúspešnejší žiaci v matematike:
Zuzana Nedoroščíková 100 %

Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:
Zuzana Nedoroščíková, Romana Valenčáková, obe 95 %

KOMPARO 2006 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
Priemerná úspešnosť v  M v SR: 50,7 %, Kežmarská 30: 59,2 %, 9.A: 79,6 % (Kyseľová, Dzianová, Koštialová)
Priemerná úspešnosť v SJ v SR: 54,9 %, Kežmarská 30: 62,5 %, 9.A: 71,6 % (Bardelčíková, Miklóšová)

Najúspešnejší žiaci v M: Marcel Šesták 96,7 %, Simona Lazorová 93,3 %, Petra Ferenčuhová, Klára Ficková 90,0 %
Najúspešnejší žiaci v SJ: Igor Michalčík 90 %, Petra Ferenčuhová, Zuzana Nedeoroščíková 86,7 %

KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž
1.- 221. miesto 3. roč: Lucia Drenčáková, Sarah Barnová, Slávka Borovská (Šlapková)
1.- 316. miesto 4. roč: Jana Dreveňáková, Šimon Soták (Goleňová)
59 úspešných riešiteľov

Genius Logicus - medzinárodná logická súťaž
2. miesto: Bianka Vargová (Halásová)
6. miesto: Ester Hanusková (Stramská)
20 zlatých certifikátov
20 strieborných certifikátov
19 bronzových certifikátov

MAKS - veľká matematická súťaž
1.- 79. miesto: Henrieta Micheľová (Halásová)
33 úspešných riešiteľov

Majstrovstvá Slovenska v streľbe - podrobné výsledky (Klein, Pavlík)
2. miesto družstvo ŠŠS Kežmarská 30
3. miesto jednotlivci: František Imrich

Kalokagatia - majstrovstvá Slovenska v streľbe (Roháčová)
4. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Lenka Hajduková, Timea Drábová

     Krajské výsledky

Krajské kolo Matematickej olympiády - podrobné výsledky
1. miesto kategória Z9: Klára Ficková (Kyseľová)

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
1. miesto: Klára Ficková (A. Vargová)

Krajské kolo Šaliansky Maťko
3. miesto III. kat.: Natália Madárová (Slejzáková)

Krajské kolo v atletike (Roháčová)
2. miesto guľa: Ľubica Macková

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji (Domanská)
1. miesto družstvo chlapcov kategória A: Filip Subovics, Luis Lagos, Marek Hanispal, Michal Šarišský, Ivan Kiss
2. miesto jednotlivci: Michal Šarišský
3. miesto jednotlivci: Marek Hanispal

Školská krajská strelecká liga 2. kolo
- podrobné výsledky - rekordy (Klein, Pavlík)
1. miesto jednotlivci: Lukáš Killík
3. miesto jednotlivci: František Imrich
2. miesto jednotlivci: Lenka Hajduková
3. miesto jednotlivci: Timea Drábová

Krajské kolo v streľbe (Klein, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy  - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: František Imrich, Denis Kottfer, Orlando Lagos
3. miesto starší žiaci: František Imrich
1. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Lenka Hajduková, Timea Drábová
2. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová

     Celomestské výsledky

Liga 4 x 4, 2. kolo
(Sokolská) - podrobné výsledky - Foto z akcie
1. miesto družstvo:
Ivan Vanát, Šimon Soták, Henrieta Micheľová, Radka Némethová

Ukáž čo vieš, 1. kolo
(Goleňová) - podrobné výsledky
3. miesto družstvo: Jakub Viglaský, Henrieta Micheľová, Zuzana Chudinová, Šimon Soták, Tomáš Kubačka


Prezentácia na PC
(Micheľová) - podrobné výsledky
1. miesto: Marko Procházka 9.A

Abeceda
vedomostno zábavná súťaž (Kyseľová)
3. miesto družstvo žiakov 9.A

Výtvarná súťaž Moje ihrisko
(Stramská)
1. miesto: Patrícia Jusková
2. miesto: Sandra Nováková

Výtvarná súťaž Aby domov hrial (15 000.- Sk)
3. miesto: Tomáš Tóth

Zber gaštanov pre ZOO (Stramská)
- výsledky
1. miesto triedy: III. A
2. miesto jednotlivci: Krištof Melega

Kinderiáda (Stramská) - výsledky
1. miesto ZŠ Kežmarská 30

Celomestské finále v stolnom tenise (Jurášová)
2. miesto družstvo: Michal Habera, Pavol Kralčák, Marko Klein

Prázdninový stolnotenisový turnaj (Jurášová) - výsledky
1. miesto: Michal Habera
2. miesto: Pavol Kralčák
2. miesto: Viktória Ferková

Strelecká súťaž O putovný pohár primátora Košíc (Klein, Horňák, Roháčová) - výsledky - rekordy - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: František Imrich, Peter Illeš, Lukáš Killík
3. miesto starší žiaci: František Imrich
1. miesto družstvo mladší žiaci: Orlando Lagos, Denis Kottfer, Jakub Viglaský
2. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
3. miesto mladší žiaci: Denis Kottfer
1. miesto družstvo staršie žiačky: Lenka Hajduková, Alžbeta Butkayová, Timea Drábová
1. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Gabriela Havranová
1. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová

Celomestská strelecká liga finále (Klein, Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
2. miesto starší žiaci: František Imrich
3. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto mladší žiaci: Denis Kotfer
3. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
3. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová

Celomestská strelecká liga ZŠ 4. kolo (Klein, Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: František Imrich, Lukáš Kilík, Peter Illéš
3. miesto starší žiaci: František Imrich
2. miesto družstvo staršie žiačky: Timea Drábová, Alžbeta Butkayová, Lenka Hajduková, Ľubica Macková
1. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
3. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Orlando Lagos, Denis Kotfer, Jakub Viglaský, Peter Bohuš
1. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Monika Janitorová, Gabriela Havranová
2. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová

Celomestská strelecká liga ZŠ 3. kolo (Klein, Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: František Imrich, Peter Illeš, Orlando Lagos
1. miesto starší žiaci: František Imrich
2. miesto starší žiaci: Peter Illeš
3. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
2. miesto družstvo staršie žiačky: Timea Drábová, Dominika Laborecká, Alžbeta Butkayová
1. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Denis Kotfer, Jakub Viglaský, Dávid Dostál, Samuel Adamčík 
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Havranová, Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Monika Janitorová
3. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová

Celomestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Klein, Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
2. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Killík, Peter Illeš, František Imrich, Orlando Lagos
2. miesto starší žiaci: Lukáš Killík
2. miesto družstvo staršie žiačky: Lenka Hajduková, Timea Drábová, Alžbeta Butkayová
3. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Denis Kotfer, Samuel Adamčík, Viktor Viglaský, Jakub Viglaský
1. miesto mladší žiaci: Denis Kotfer
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Natália Jirsáková, Zuzana Chudinová, Monika Janitorová
3. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková

Celomestská strelecká liga ZŠ 1. kolo
(Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: František Imrich, Lukáš Killík, Orlando Lagos, Peter Illeš
2. miesto starší žiaci: František Imrich
3. miesto starší žiaci: Lukáš Killík
2. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
1. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Lenka Hajduková, Timea Drábová
2. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
3. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
2. miesto družstvo mladší žiaci: Samuel Adamčík, Viktor Viglaský, Richard Karolčík
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Gabriela Havranová
3. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová

     Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády
- podrobné výsledky
1. miesto kategória Z6: Natália Madárová (Vargová)
2. miesto kategória Z6: Martin Takáč (Vargová)
2. miesto kategória Z6: Adam Nedorosčík (Vargová)
3. miesto kategória Z7: Orlando Lagos (Černíková)
1. miesto kategória Z9: Klára Ficková (Kyseľová)
3. miesto kategória Z9: Zuzana Nedoroščíková (Kyseľová)

Okresné kolo Pytagoriády
1. miesto kategória P3: Rudolf Lukáč (Stramská)
2. miesto kategória P3: Adrán Harvan (Stramská)
2. miesto kategória P4: Zuzana Chudinová (Goleňová)
2. miesto kategória P8: Martina Uličná (Micheľová)

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády - podrobné výsledky
1. miesto kategória E: Klára Ficková (Vargová)
2. miesto kategória E: Zuzana Nedoroščíková (Vargová)
3. miesto kategória E: Miloslav Homér (Vargová)
3. miesto kategória F: Petra Mitróová (Kyseľová)

Okresné kolo Geografickej olympiády (Koštialová)
3. miesto kategória E: Miloslav Homér - podrobné výsledky
3. miesto kategória H: Lucia Jančová - podrobné výsledky

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - podrobné výsledky
2. miesto I. kat. poézia: Veronika Kalaposová (Poprocká)
2. miesto II. kat. poézia: Natália Madárová (Slejzáková)

Okresné kolo Šaliansky Maťko - podrobné výsledky
1. miesto I. kat.: Alexandra Hurbanová (Novitzkaá)
1. miesto III. kat.: Natália Madárová (Slejzáková)

Okresné kolo Slávik Slovenska
2. miesto I. kat.: Andrea Béneová (Gajdošová)

Okresné kolo v stolnom tenise (Jurášová)
1. miesto družstvo: Michal Habera, Pavol Kralčák, Marko Klein

Okresné kolo v cezpoľnom behu (Roháčová)
3. miesto družstvo dievčat: Rebeka Fabinyová, Katarína Medvecová, Monika Šamková
3. miesto jednotlivci: Rebeka Fabinyová
3. miesto družstvo chlapcov: Marián Čirip, Jakub Zastko, Ivan Moščovič

Okresné kolo vo volejbale (Roháčová) -Foto z akcie - podrobné výsledky
1. miesto družstvo: Alžbeta Butkayová, Lucia Čechová, Karin Dancáková, Rebeka Fabinyová, Lenka Ferencová, Nicol Ficová, Lenka Hajduková, Nikola Haliarska, Saša Havrilová, Dominika Laborecká, Zuzana Sopková, Dominka Štochová, Laura Štrbáková, Nicol Urbanská, Laura Wallen, Lívia Zelenáková,

Okresné kolo v atletike (Klein, Roháčová) -Foto z akcie
1. miesto družstvo chlapcov Kežmarská 30
3. miesto družstvo dievčat Kežmarská 30
1. miesto 60 m: Marián Čirip
3. miesto 300 m: Fernando Santilián
3. miesto 4x60 m: Marián Čirip, Viktor Ivan, Lukáš Jokeľ, Jakub Zastko
1. miesto diaľka: Marián Čirip
3. miesto kriket: Igor Chudáčik
1. miesto guľa: Jakub Rybár
3. miesto výška: Timea Drábová
1. miesto guľa: Ľubica Macková
2. miesto 4x60 m: Timea Drábová, Nikola Haliarska, Zuzana Jenčová, Simona Beregszásziová,  

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji
1. miesto družstvo chlapcov kategória A: Filip Subovics, Luis Lagos, Marek Hanispal, Michal Šarišský, Ivan Kiss
1. miesto jednotlivci: Filip Subovics
2. miesto jednotlivci: Luis Lagos
3. miesto jednotlivci: Marek Hanispal
2. miesto družstvo dievčat kategória A: Viktória Valentová, Miriam Holomaniová, Viktória Andráaiová, Kateřina Hrabánková, Sarah Barnová
3. miesto jednotlivci: Viktória Valentová
2. miesto družstvo chlapcov kategória B: Ivan Vanát, Matúš Daubner, Lukáš Domanský, Jakub Szabo, Michal Vaňuš
3. miesto jednotlivci: Ivan Vanát
2. miesto družstvo dievčat kategória B: Katarína Suchá, Viviána Vaľková, Daniela Klingová, Natália Poláková, Bianka Vargová
3. miesto jednotlivci: Katarína Suchá

Okresné kolo v streľbe
(Klein, Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Peter Illéš, František Imrich, Lukáš Killík
1. miesto starší žiaci: Peter Illéš
3. miesto starší žiaci: František Imrich
1. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Lenka Hajduková, Timea Drábová
1. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
2. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
3. miesto staršie žiačky: Timea Drábová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Denis Kottfer, Samuel Adamčík, Jakub Viglaský
2. miesto mladší žiaci: Denis Kottfer
3. miesto mladší žiaci: Samuel Adamčík
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Monika Janitorová
2. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
3. miesto mladší žiaci: Natália Jirsáková

     Školské výsledky

Basketbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy

1. miesto žiaci 9.A: Tibor Bačinský, Marek Ivan, Igor Michalčík, Moščovič, Marko Procházka, Marcel Šesták
1. miesto žiačky 9.C Zuzana Jenčová, Nikola Haliarska, Adriana Bimbová, Jana Šmídová, Michaela Csonková, Simona Beregszásziová

Volejbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy

1. miesto žiaci: 9.B Adam Amrich, Peter Beer, Peter Hegyi, Martin Knotek, Marko Kraner, Adam Ševčík, Patrik Šuto, Marek Tomáš
1. miesto žiačky: 8.C Rebeka Fabinyová, Alena Hegyiová, Janette Janitorová, Veronika Kavečanská, Dominika Laborecká, Dominika Štochová, Laura Wallen, Lívia Zelenáková

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť

Späť

Späť

Späť


Aktualizácia 30.6.2008
Mgr. Pavel Horňák