Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Úspechy školy 2006/07
|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|2008/09|2009/10|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2006/2007
- celoslovenské - krajské - regionálne - okresné - školské

      Celoslovenské výsledky

Monitor 9 - 2007 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
- celomestské výsledky 
Priemerná perc. úspešnosť v matematike   SR: 61,2 %, Kežmarská 30: 70,1 %, matematická trieda: 90,1 % 
Priemerná perc. úspešnosť v slov. jazyku  SR: 67,1 %, Kežmarská 30: 68,7 %, matematická trieda: 78,2 %

Najúspešnejší žiaci v matematike:
Martina Jergová 100 %, Peter Kmec 100 %, Barbora Krešáková 100 %, Peter Milošovič 100 %

Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:
Eduard Guoth, Peter Kmec, Peter Milošovič, všetci 93,3 %

KOMPARO 2006 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
Priemerná úspešnosť v matematike v SR: 48,5 %, Kežmarská 30: 60,8 %, 9.A: 76,3 %  (Černíková, Kyseľová)
Priemerná úspešnosť v slov. jazyku v SR: 55,4 %, Kežmarská 30: 60,7 %, 9.A: 61,1 %  (Bardelčíková, Slejzáková)

Najúspešnejší žiaci v matematike: Martina Jergová 100 %, Peter Milošovič 100 %
Najúspešnejšia žiačka v slovenskom jazyku: Martina Jergová 80 %

Genius Logicus - medzinárodná súťaž
(Černíková)
zlatý certifikát: Peter Milošovič

KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž
(kód školy AGNT)
1.- 80. miesto 9. roč.: Peter Milošovič
(Černíková)
60 úspešných riešiteľov

Celoštátne kolo Pytagoriády (Kyseľová) - podrobné výsledky
3. miesto kategória P8: Miloslav Homer
6. miesto kategória P8: Klára Ficková

MAKS - celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž
1.- 147. miesto 3. roč.: Henrieta Micheľová (Halásová)

Majstrovstvá Slovenska v streľbe (Klein) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
3. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Lukáš Killík, František Imrich

Kinderiáda - celoslovenské kolo
(Novitzka) - Foto z akcie
1. miesto skok do diaľky z miesta: Viktória Valentová
2. miesto beh na 60 m: Viktória Fabianová
3. miesto beh na 60 m: Viktória Valentová

Celoslovenská súťaž Mladý violončelista
1. miesto v III. kategórii: Diana Ogurčáková
Cena Milana Nováka v III. kategórii: Diana Ogurčáková

     Krajské výsledky

FyzIQ - celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky
(Kyseľová)
1.- 5. miesto kategória 9: Diana Tóthová, Zuzana Stolárová
1.- 5. miesto kategória 9: Kristína Dančišinová, Barbora Krešáková
1.- 5. miesto kategória 9: Patrícia Truchanová, Ľudmila Kecerová
1.- 5. miesto kategória 9: Viktor Škultéty, Jaroslav Piekarzewski 
1.- 5. miesto kategória 9: Vladislav Rusinko, Ján Romanec

Krajské kolo v streľbe (Klein) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: František Imrich, Lukáš Klobušovský, Lukáš Killík

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji (Domanská, Šlapková) - Foto z akcie
1. miesto družstvo dievčat kategória A: Viktória Andrásiová, Viktória Valentová, Sarah Barnová, Miriam Holomániová, Anna Čížová 
2. miesto družstvo chlapcov kategória A: Andrej Roško, Luis Lagos, Ivan Kiss, Matúš Daubner, Michal Šarišský

Krajské kolo vo volejbale (Roháčová) - Foto z akcie
3. miesto družstvo: Lenka Štochová, Nikola Haliarska, Karin Dancáková, Lenka Ferencová, Erika Baumová, Petra Seršeňová, Dominika Laborecká, Lívia Zelenáková, Dominka Štochová, Laura Wallen, Nicol Urbanská, Zuzana Sopková

Krajské kolo v atletike (Roháčová)
2. miesto hod kriketovou loptičkou: Andrea Bodenloszová
2. miesto vrh guľou: Andrea Bodenloszová
2. miesto skok do výšky: Ondrej Sciranka

Krajské kolo v cezpoľnom behu (Roháčová)
2. miesto družstvo: Ondrej Sciranka, Lukáš Jenčo, Jakub Zastko
2. miesto jednotlivci: Ondrej Sciranka

Verejná strelecká súťaž Gelnica (Klein) - rekordy
1. miesto starší žiaci: František Imrich
2. miesto starší žiaci: Orlando Lagos
3. miesto staršie žiačky: Timea Drábová

Národná liga mládeže v streľbe Gelnica (Klein) - rekordy
3. miesto starší žiaci: Orlando Lagos

     Celomestské výsledky

Abeceda (Kyseľová)
2. miesto družstvo žiakov 8.A

Košická liga ZŠ v stolnom tenise 1. kolo
(Jurášová)
1. miesto družstvo žiaci: Daniel Ondejka, Michal Habera, Pavol Kralčák, Marko Klein
2. miesto družstvo žiačky: Lenka Ferencová, Veronika Mulíková
3. miesto družstvo žiačky: Saša Havrilová, Dominika Laborecká

Košická liga ZŠ v stolnom tenise finále
(Jurášová) - Foto z akcie
2. miesto družstvo žiaci: Daniel Ondejka, Michal Habera, Pavol Kralčák, Marko Klein

Stolnotenisová súťaž žiakov košických ZŠ
(Jurášová)
2. miesto jednotlivci: Marko Klein
3. miesto jednotlivci: Michal Habera

Deň detí Ivana Bobera - memoriál vo volejbale dievčat o putovný pohár
(Roháčová) - Foto z akcie
3. miesto družstvo žiačok:
Lenka Štochová, Nikola Haliarska, Karin Dancáková, Lenka Ferencová, Erika Baumová, Lívia Zelenáková, Dominka Štochová, Nicol Urbanská, Zuzana Sopková, Saša Havrilová

1. Florbalový turnaj o pohár SOUŽ
(Roháčová)
3. miesto družstvo žiaci: Ondrej Sciranka, Lukáš Jenčo, Dominik Hasai, Jaroslav Piekarzewski, Ján Romanec, Vladislav Rusinko, Patrik Zeleňák, Karol Sanislo, Lukáš Klobušovský, Dávid Lemešáni

Kinderiáda
(Novitzka) - výsledky - Foto z akcie
3. miesto družstvo žiakov:
Viktória Valentová, Viktória Kužmová, Katarína Suchá, Kristína Bacssóová, René Bimbo, Ronald Kundrád, Peter Kuchár, Dávid Drobňák
1. miesto hod kriketovou loptičkou: Katarína Suchá
1. miesto skok do diaľky z miesta: Viktória Valentová
3. miesto beh na 60 m: René Bimbo

3. miesto beh na 60 m: Dávid Drobňák

Memoriál Kopeckého v streľbe (Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
3. miesto starší žiaci: Marek Myška
1. miesto mladší žiaci: František Imrich
2. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
1. miesto mladšie žiačky: Alžbeta Butkayová
2. miesto mladšie žiačky: Lenka Hajduková
3. miesto mladšie žiačky: Klaudia LeQangová

O putovný pohár primátora mesta Košice v streľbe
(Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy
2. miesto družstvo starší žiaci: Martin Myška, Matúš Killík, Orlando Lagos
2. miesto družstvo mladší žiaci: Peter Illéš, Denis Kottfer, Matúš Lukáč
2. miesto mladší žiaci: Peter Illéš
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Lenka Hajduková, Timea Drábová, Alžbeta Butkayová
1. miesto mladšie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
2. miesto naj mladšie žiactvo: Zuzana Chudinová
3. miesto najmladšie žiactvo: Richard Harvan

Celomestská strelecká liga ZŠ finále
(Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy
2. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský
1. miesto mladší žiaci: František Imrich - majster Košíc
2. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
1. miesto mladšie žiačky: Alžbeta Butkayová - majster Košíc
2. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
3. miesto mladšie žiačky: Lenka Hajduková

Celomestská strelecká liga ZŠ 4. kolo (Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: Matúš Killík, Lukáš Klobušovský, Lukáš Killík, Martin Myška
2. miesto starší žiaci: Matúš Killík
1. miesto družstvo mladší žiaci: František Imrich, Orlando Lagos, Peter Illéš, Denis Kotfer
1. miesto mladší žiaci: František Imrich
3. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Lenka Hajduková, Alžbeta Butkayová, Klaudia LeQuangová, Timea Drábová
1. miesto mladšie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto mladšie žiačky: Alžbeta Butkayová

Celomestská strelecká liga ZŠ 3. kolo (Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Matúš Killík, Martin Myška, Lukáš Killík
2. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský
1. miesto družstvo mladší žiaci: Orlando Lagos, Tomáš Šoltýs, Matúš Lukáč, Richard Harvan
1. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Lenka Hajduková, Timea Drábová, Alžbeta Butkayová, Klaudia LeQuangová
1. miesto mladšie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
3. miesto mladšie žiačky: Alžbeta Butkayová

Celomestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Lukáš Killík, Matúš Killík, Martin Myška
2. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský
3. miesto starší žiaci: Lukáš Killík
2. miesto družstvo staršie žiačky: Simona Petrigalová, Timea Drábová, Lenka Hajduková
1. miesto družstvo mladší žiaci: Orlando Lagos, František Imrich, Tomáš Šoltýs
1. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
2. miesto mladší žiaci: František Imrich
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Alžbeta Butkayová, Klaudia LeQuangová, Silvia Michlíková
1. miesto mladšie žiačky: Alžbeta Butkayová

Celomestská strelecká liga ZŠ 1. kolo (Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, Lukáš Killík, Martin Myška, Matúš Killík
2. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Lenka Hajduková, Timea Drábová, Klaudia LeQuangová
1. miesto mladšie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
3. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos

     Okresné výsledky

Celkové hodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží 2006/07
3. miesto v úspešnosti škôl: ZŠ Kežmarská 30

Okresné kolo Matematickej olympiády
1. miesto kategória Z8: Klára Ficková (Kyseľová)
2. miesto kategória Z9: Peter Milošovič (Černíková)

Okresné kolo Pytagoriády
1. miesto kategória P3: Šimon Soták (Goleňová)
3. miesto kategória P3: Henrieta Micheľová (Halásová)
1. miesto kategória P4: Denis Dóci (Vargová H.)
2. miesto kategória P4: Richard Harvan (Vargová H.)
2. miesto kategória P5: Miloš Puluščák (Vargová A.)
2. miesto kategória P7: Patrik Pavelčák (Micheľová)
1. miesto kategória P8: Miloslav Homer (Kyseľová)
1. miesto kategória P8: Klára Ficková (Kyseľová)

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády (Vargová A.)
1. miesto kategória 8: Klára Ficková
2. miesto kategória 8: Zuzana Nedoroščíková

Okresné kolo Šaliansky Maťko - podrobné výsledky
1. miesto 1.kategória: Alexandra Hurbanová (Novitzká)
1. miesto 3.kategória: Dominik Bari (Slejzáková)

Okresné kolo Európa v škole - literárne práce (Bardelčíková)
1. miesto kategória II: Petra Mitróová
2. miesto kategória III: Dominika Streitová

Okresné kolo Slávik Slovenska
3. miesto: Andrea Beneová (Streitová)

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
Čestné uznanie poézia: Natália Madárová
Čestné uznanie próza: Alexandra Rachel Hurbanová, Igor Michalčík

Okresné kolo vo volejbale (Roháčová) - Foto z akcie
1. miesto družstvo: Lenka Štochová, Nikola Haliarska, Karin Dancáková, Lenka Ferencová, Erika Baumová, Petra Seršeňová, Dominika Laborecká, Lívia Zelenáková, Dominka Štochová, Laura Wallen, Nicol Urbanská, Zuzana Sopková

Okresné kolo v basketbale (Klein, Horňák)
3. miesto družstvo: Lukáš Jenčo, Ondrej Sciranka, Peter Kmec, Vlado Rusinko, Eduard Guoth, Patrik Zeleňák, Dávid Schweiner, Štefan Bernáth, Marcel Šesták

Okresné kolo v malom futbale (Szabo)
3. miesto družstvo: Jakub Maruscsák, Jerguš Kuchár, Marcel Frajtko, Patrik Sontag, Tomáš Stach, Tomáš Bimbo, Fero Muriňák, Erik Juročko, Tomáš Tóth

Okresné kolo v atletike (Klein, Horňák) - Foto z akcie
3. miesto družstvo: Ondrej Sciranka, Čirip Marián, Peter Kmec, Lukáš Jenčo, Erik Kolcún, Patrik Zeleňák, František Santilián, Jakub Zastko, Teodor Janoško, Jakub Rybár

Okresné kolo v cezpoľnom behu (Roháčová)
1. miesto družstvo: Ondrej Sciranka, Lukáš Jenčo, Jakub Zastko
1. miesto jednotlivci: Ondrej Sciranka
3. miesto družstvo: Simona Mateová, Katarína Medvecová, Monika Šamková

Triatlon O pohár starostu MČ Košice - Západ (Halasová)
3. miesto mladší žiaci: Jakub Viglaský, Jerguš Kuchár, Mário Holománi
2. miesto mladšie žiačky: Gabriela Bohušová, Natália Jirsáková, Zuzana Chudinová
3. miesto starší žiaci: Michal Cudina, Tomáš Tóth, Patrik Sontag
2. miesto staršie žiačky: Martina Ladániová, Barbora Tomášová, Katarína Maruščáková
2. miesto jednotlivci: Gabriela Bohušová

Stolnotenisový turnaj O pohár starostu MČ Košice - Západ (Jurášová)
2. miesto starší žiaci: Marko Klein

Okresné kolo v stolnom tenise (Jurášová) - Foto z akcie
3. miesto družstvo žiaci: Daniel Ondejka, Michal Habera, Pavol Kralčák, Marko Klein

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji (Domanská, Šlapková, Szabó, Halásová) - Foto z akcie
1. miesto družstvo chlapcov kategória A: Andrej Roško, Luis Lagos, Marek Hanispal, Ivan Kiss, Matúš Daubner
2. miesto chlapcov kategória A: Andrej Roško

1
. miesto družstvo dievčat kategória A: Viktória Andrásiová, Viktória Valentová, Sarah Barnová, Miriam Holomániová, Anna Čížová 
1. miesto dievčat kategória A: Viktória Andrásiová
2. miesto dievčat kategória A: Viktória Valentová

2. miesto družstvo chlapcov kategória B: Ivan Vanát, Michal Vaňuš, Boris Džunja, Lukáš Domanský, Jakub Sabo
2. miesto chlapcov kategória B: Ivan Vanát

2. miesto družstvo dievčat kategória B: Miroslava Čížová, Kristína Kluková, Katarína Suchá, Daniela Klingová, Veronika Juročková

Okresné kolo v streľbe
(Klein, Horňák) - podrobné výsledky - rekordy - Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: Lukáš Klobušovský, František Imrich, Lukáš Killík
1. miesto starší žiaci: Lukáš Klobušovský
2. miesto starší žiaci: František Imrich
3. miesto starší žiaci: Lukáš Killík
1. miesto družstvo staršie žiačky: Timea Drábová, Lenka Hajduková, Simona Petrigalová
1. miesto staršie žiačky: Simona Petrigalová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Orlando Lagos, Tomáš Šoltýs, Matúš Lukáč
1. miesto mladší žiaci: Orlando Lagos
3. miesto mladší žiaci: Tomáš Šoltýs
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Klaudia LeQuangová, Alžbeta Butkayová, Katarína Suchá
1. miesto mladšie žiačky: Timea Drábová
2. miesto mladšie žiačky: Lenka Hajduková
3. miesto mladší žiaci: Klaudia LeQuangová

     Školské výsledky

Basketbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy

1. miesto žiaci: 9.A Lukáš Jenčo, Ondrej Sciranka, Peter Kmec, Ján Romanec, Vlado Rusinko, Eduard Guoth, Peter Zeleňák
1. miesto žiačky: 8.C Zuzana Jenčová, Nikola Haliarska, Adriana Bimbová, Jana Šmídová, Veronika Mulíková, Simona Petrigalová, Lucia Srnková

Volejbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy

1. miesto žiaci: 9.A Lukáš Jenčo, Ondrej Sciranka, Peter Kmec, Ján Romanec, Vlado Rusinko, Eduard Guoth, Dominik Hasai, Peter Zeleňák
1. miesto žiačky: 8.C Zuzana Jenčová, Nikola Haliarska, Adriana Bimbová, Jana Šmídová, Veronika Mulíková, Simona Petrigalová, Lucia Srnková

Späť

|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|


Aktualizácia 10.6.2007
Mgr. Pavel Horňák