Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Predmety

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype matematika fyzika zemepis  telesná  informatická informatika  škd    
                 
Info
Matematika Fyzika Zemapis Telesná výchova
Matematika Fyzika Zemepis Telesná výchova
Informatika Školský klub detí
Informatika Informatická výchova Školský klub detí

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 11.11.2011
Mgr. Pavel Horňák