Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnos Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informatická výchova

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditežovi cez Skype matematika fyzika zemepis  telesná  informatická informatika  škd    
                 
Info

Spä

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
DomovAktualizácia 11.11.2011
Mgr. Pavel Horňák