Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Matematika
|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|
Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

 |vyučujúci|výučba|súťaže|dokumenty|o matematike|odkazy|archív|

Vyučujúci matematiky na II. stupni našej ZŠ

     RNDr. Dorota Černíková - vedúca PK
Mgr. Mária Koštialová 
Mgr. Viera Kyseľová
RNDr. Jana Micheľová
RNDr. Adriana Vargová 

 


Späť

|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|


Aktualizácia 19.2.2005
© Dorota Černíková