Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Fyzika
|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|
Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

|vyučujúci|rozvrh hodín fyziky|súťaže|úspechy|odkazy|tematické plány|
logo-fyzika
  Vyučujúci  
V našej škole vyučujú traja učitelia  f y z i k y  v ročníkoch 6.-9.:

                  RNDr. Dorota Černíková - kabinet fyziky

                  Mgr. Viera Kyseľová - kabinet fyziky

                  RNDr. Adriana Vargová - kabinet matematiky

Einstein-mozaika

Späť

|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|


Aktualizácia 5.4.2005
©Adriana Vargová

V prípade akýchkoľvek doplnkov, informácií a pripomienok, píšte prosím na adresu adriana85@centrum.sk