Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Školský klub detí 13/14

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype oddelenia pokyny podujatia aktuality          
2008/09 2009/10  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14       
Info
Múdra sova ODDELENIA ŠKD

V našom ŠKD v súčasnosti pracujú vychovávateľky v ôsmych oddeleniach.

Motýľ Motýliky 1.A: BAJEROVÁ Daniela, Mgr. vedúca ŠKD
Mačiatka 2.B: BALÁŽOVÁ Katarína
Žabka Žabky 3.BC: JANČIAROVÁ  Zita
Myška Myšky 2.A: KRIVDOVÁ Monika, Mgr.
Lienka Lienky 3.AC: LUTERÁNOVÁ Soňa
Včielky 4.BC: STREITOVÁ Eva, Bc.
Veveričky 1.B: PANCÁKOVÁ Jana
Kačiatka 4.AC: VOZÁROVÁ Eva, Mgr. 

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťAktualizácia 3.11.2013
Mgr. Pavel Horňák