Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Školský klub detí 08/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype matematika fyzika zemepis informatika telesná škd      
 oddelenia prevádzka podujatia  rybky aktuality        
Info
Múdra sova VYCHOVÁVATEĽKY

V našom ŠKD v súčastnosti pracujú vychovávateľky v desiatich oddeleniach.

Koala Koaly Koaly : BAJEROVÁ Daniela, vedúca ŠKD
Motýľ Motýle Motýle : BALÁŽOVÁ Katarína
Myška Myšky : BARNOVÁ Monika, Mgr.
Vrabec Vrabčiaci Vrabčiaci : HALÁSZIOVÁ Cecília
Žabka Žabky Žabky : JANČIAROVÁ  Zita
Lienka Lienky Lienky : LUTERÁNOVÁ Soňa
Veverička Veveričky Veveričky : PANCÁKOVÁ Jana
Levíča Levíčatá Levíčatá : PAPPOVÁ Magda
Klokan Klokany Klokany : STREITOVÁ Eva
Rybka Rybky Rybky : VOZÁROVÁ Eva, Mgr.

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäť
Aktualizácia 20.9.2008
Mgr. Pavel Horňák