Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Oddelenia ŠKD

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype matematika fyzika zemepis informatika telesná škd      
 oddelenia prevádzka podujatia aktuality          
Info
Múdra sova Rybky Evky Vozárovej

Rybka Rybky      Ako sa žiaci 3.B na rybky premenili


     Jedného dňa boli žiaci 3.B neznesiteľne hluční. Tak silno kričali, tak hulákali, až sa celá trieda otriasala. Darmo ich teta Evka utišovala, darmo ich prosila o väčší pokoj, nepočúvali. Odrazu vošiel do triedy pán riaditeľ. Keď videl, čo sa tam deje, zakričal: "Utíšte sa!" Ale oni ho nepočuli. A tak zakričal ešte silnejším hlasom: "Ticho, prosím! Utíšte sa!" Ale oni nič. Nereagovali. A tak pán riaditeľ zvolal: "Kiež by ste sa na mĺkve ryby premenili!" Zrazu sa zablýskalo, zahrmelo a z umývadla sa začala valiť voda. Všetky deti stíchli. Martinko Vozár prekvapene zvolal: "Aha, mne rastú plutvy!" "Aj mne!", zakričal Gabko Kiss. "Aj nám, aj nám", kričali všetci chlapci. Pozrite sa na Lejku Suchú, premenila sa na morskú pannu. A nielen ona, ale aj Anetka Borgoňová, Ivanka Majorská, Vaneska Dolákova a všetky ostatné dievčatá. Mali krásne, dlhé vlasy a namiesto nôh plutvu pokrytú šupinami. Teta Evka ostala stáť v nemom užase, keď sa Maťko Maceášik premenil na morského koníka. Zrazu bolo všade ticho. Bolo počut len čľapot rybích chvostov. Teta Evka sa so slzami v očiach prosebne zadívala na pána riaditeľa: "Nenechaj ich tak, prosím! Prosím!" Pánovi riaditeľovi sa napokon žiakov uľútostilo a odklial ich. Od toho času boli žiaci 3.B vždy tichí ako ryby, rybky a všelijake iné rybičky... Prosto Rybky Evky Vozárovej.
                                                                                         Matej Maceášik

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 5.11.2008
Mgr. Pavel Horňák