Logo ZŠ Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnos Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Viac ako škola...

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditežovi cez Skype info škola učitelia žiaci predmety úspechy foto prezentácia 40 rokov
škd prázdniny jedálny lístok prijímačky vožné miesta obstarávanie  zmluvy faktúry rada školy rada rodičov
Info
Foto priestorov ZŠ Kežmarská 30

Projekty školy Škola budúcnosti Projekty školy

 Katalóg stredných škôl 

 Základná škola
 Kežmarská 30
 040 11 Košice
Foto budovy ZŠ Kežmarská 30  riaditež:         789 88 18
 riaditež:         0911 273 992
 zástupca II.:  789 88 19
 výchov. por.: 644 14 12
 hospodárka:   642 51 91
 fax:              789 88 18
 e-mail:          zs@k30.sk

Rozvrh hodín ZŠ Kežmarská 30
Vstup pre učiteža

Projekt Infovek Slovensko

Partnerská ZŠ Třeboň CZ

Európa, kútik pre učitežov  Kde nájdete ZŠ Kežmarská 30    Zápis do 1. ročníka 
14. Reprezentačný ples
Kežmarčiatko Filipko  Kežmarčiatka
Notebook pre každého žiaka O škole, učivá, Tvoja trieda
Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov
Ministerstvo školstva
Štátny pedagogický ústav
TOPlist
Školský klub detí

Aktualizácia
1.1.2014
  Triedne stránky žiakov ZŠ Kežmarská 30