Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Interaktívna trieda

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 2009/10 škol. časopis rada školy rada rodičov
Info

 

Základná škola Kežmarská 30 v Košiciach. Škola s interaktívnymi triedami so zameraním na informatiku, matematiku a cudzie jazyky uskutoční:

5. júna 2012 v utorok o 800 hod.

prijímacie pohovory
do 5. ročníka interaktívnej triedy
so zameraním na informatiku a matematiku

pre súčasných žiakov 4. ročníkov    Kritériá, prihláška    Výsledky 
___________________________________________________________                                            

Zameranie školy:

        1. rozšírené interaktívne vyučovanie informatiky a matematiky
            od 5. ročníka,
        2. výučba
cudzích jazykov (AJ, FJ, RJ, NJ),
      
  3. získavanie
počítačovej gramotnosti od 1.roč.,
        4
. výučba v dvanástich
multimediálnych a troch počítačových
            učebniach
aj s dvomi digitálnymi interaktívnymi tabuľami,
        5. využívanie optického pripojenia k internetu a tvorba projektov,
        6. informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke,
        7. deväť oddelení školského klubu detí a rozmanitá krúžková
            činnosť
        8. tanečná v štúdiu Hviezdička a tanečnej škole Poprocký,
      
  9. školské športové stredisko v 
gymnastike,
      
10. školské športové stredisko vo
volejbale dievčat

      
11. školské športové stredisko v 
streľbe vo vlastnej strelnici,
      12. lyžiarsky výcvik aj pre 1. - 4. ročník,
     
13. rekreačné využitie športovísk (vonkajšie
multifunkčné basket-
            balové ihrisko
, v zimných mesiacoch klzisko v átriu školy),

      14.
Dni športu - výstup na K30 s rodičmi a žiakmi
.

 

Na spoluprácu s Vami sa teší                     Mgr. Pavel Horňák
                                                                                                            
riaditeľ školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Späť

 

Aktualizácia 14.5.2012
Mgr. Pavel Horňák