Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 11/12

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09  2009/10 2010/11 2011/12 rada školy rada rodičov
Info

  

Lyžiarsky výcvik pre žiakov primárneho vzdelávania   Lyžiarsky výcvik

je pripravený už po ôsmy krát. Veríme, že nám počasie dopraje a deti sa budú môcť do sýtosti vyšantiť na snehu a naučiť sa novým pohybovým zručnostiam. A ako plánujeme päťdňový lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou?

Termín:   20. - 24. február 2012
             V prípade nepriaznivých snehových a poveternostných podmienok bude kurz preložený alebo zrušený.
Miesto:   Lyžiarske stredisko Jahodná
Cena:     45 € (doprava, lístky na vlek, poistenie)
Čas:       odchod zo školy denne o 8.00 hod., príchod o 13.30 hod.
Obed:     od 13.30 hod. v školskej jedálni
Vedúca:  Mgr. Miriam Domanská, tel.: 0903 350 313
Inštruktori: Mgr. Mária Dzianová
             Mgr. Magda Goleňová             
             Mgr. Zlata Malešová
             Mgr. Zuzana Šoltýsová

Prosíme rodičov, aby boli takí láskaví a aby:
- vypísali a podpísali Záväznú prihlášku čo najskôr a odovzdali ju triednej učiteľke,
- na prihláške vyznačili lyžiarske schopnosti dieťaťa (slúži na predbežné zistenie úrovne prihlásených žiakov, hlavne
  žiakov začiatočníkov a žiakov, ktorí nevedia použiť vlek),
- sumu 45 € vyplatili do 1.2.2012 v papierových bankovkách triednej učiteľke,
- naučili svoje dieťa obuť a zapnúť si lyžiarky, správne si zapnúť lyže - najprv špička, potom päta (uľahčia a urýchlia
  nám tým pokrok dieťaťa vo výcviku),
- rešpektovali naše nariadenia a požiadavky, hlavne čo sa týka lyžiarskej výzbroje, kvôli bezpečnosti detí
  a bezproblémového priebehu kurzu (žiaci dostanú podrobné inštrukcie o kurze, o lyžiarskej výzbroji a výstroji),

Podmienkou účasti žiaka na LV je vhodná a bezpečná lyžiarska výzbroj a prilba
. Za technický stav lyžiarskej výzbroje zodpovedá rodič.

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


 

Aktualizácia 1.2.2012
Mgr. Pavel Horňák