Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

zs@k30.sk

     Informácie školy
|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť

  |2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|2008/09|                                                            |rada skoly|rada rodicov|

30.06.2007 - Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2006/07

29.06.2007 - Žiaci prijatí do 5. ročníka matematickej triedy

28.06.2007 - Deň na kolieskach -Foto z akcie

27.06.2007 - 1. vedecká koferencia v projekte Vedecký inkubátor -Foto z akcie

19.06.2007 - Celoslovenská Kinderiáda -Foto z akcie

19.06.2007 - Účelové cvičenie -Foto z akcie

19.06.2007 - Ocenenie primátorom Košíc -Foto z akcie

16.06.2007 - Druhovýstup na K30 - Deň športu na Kežmarskej -Foto z akcie

12.06.2007 - Prijímacie pohovory do 5. ročníka matematickej triedy

08.06.2007 - Celková úspešnosť v okresných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží

04.06.2007 - Deň detí Ivana Bobera -Foto z akcie

01.06.2007 - Deň detí k 40. výročiu - výsledky

31.05.2007 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - celoročné

31.05.2007 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - máj

22.05.2007 - Kinderiáda - výsledky -Foto z akcie

17.05.2007 - Okresné kolo v atletike -Foto z akcie

16.05.2007 - Memoriál Kopeckého v streľbe -Foto z akcie

11.05.2007 - Krajské kolo v gymnastickom štvorboji -Foto z akcie

03.05.2007 - Finále Mestskej streleckej ligy - rekordy školy

02.05.2007 - 40 rokov ZŠ Kežmarská 30 - bulletin - MDD -Prehliadka školy "40" -Akadémia "40" -Banket "40" -MDD "40"

02.05.2007 - Spomienka na kolegu  

30.04.2007 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - apríl

24.04.2007 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 5 - 9 - Foto z akcie

19.04.2007 - Slávik Slovensko v škole -Foto z akcie

13.04.2007 - Deň narcisov - Pomôžme deťom -Foto z akcie

31.03.2007 - 2 % pre Vaše deti

30.03.2007 - Deň učiteľov u starostu - Foto z akcie

27.03.2007 - Krajské kolo vo volejbale - podrobné výsledky -Foto z akcie

27.03.2007 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1 - 4 - Foto z akcie

21.03.2007 - 4. kolo streleckej ligy - podrobné výsledky - rekordy školy - Foto z akcie

16.03.2007 - O putovný pohár primátora Košíc v streľbe - podrobné výsledky - rekordy školy - Foto z akcie

16.03.2007 - Majstrovstvá Slovenska v streľbe - podrobné výsledky - rekordy školy - Foto z akcie

13.03.2007 - MONITOR 9 2007 - celoštátne testovanie preložené, ŠPÚ

09.03.2007 - Nový kabinet vychovávateliek - Foto z akcie

07.03.2007 - Naše volejbalistky opäť zvíťazili - Foto z akcie

28.02.2007 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - február

24.02.2007 - 7. Reprezentačný ples pedagógov, rodičov a priateľov tanca - Foto z akcie

22.02.2007 - Školenie k projektovému vyučovaniu na portáli Moderný učiteľ - Foto z akcie

14.02.2007 - 3. kolo Mestskej streleckej ligy 2006/07 - rekordy školy 

14.02.2007 - Okresné kolo gymnastického štvorboja - Foto z akcie

12.02.2007 - Lyžiarsky kurz pre žiakov 5. - 9. ročníka - Foto z akcie

12.02.2007 - Reportáž z lyžiarského kurzu v košickej TV Žabky archív 12.2.07 - 2. reportáž

05.02.2007 - Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. - 4. ročníka - Foto z akcie

01.02.2007 - Karneval 2007 v CVČ - Foto z akcie

30.01.2007 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - január

29.01.2007 - Práce žiakov v projekte eTwenning

26.01.2007 - Náhľad polročného vysvedčenia je k dispozícii v IŽK

24.01.2007 - "Chrípkové prázdniny" sú od 24.1. do 28.1.2007

20.01.2007 - Máte obľúbeného učiteľa? Nominujte ho na Zlatého Amosa

19.01.2007 - Zápis do 1. ročníka - Foto z akcie

12.01.2007 - Deň otvorených dverí pre MŠ a budúcich prváčikov - Foto z akcie

11.01.2007 - Otvorili sme novú učebňu cudzích jazykov - Foto z akcie

08.01.2007 - Jadžent Košice verzus Srbsko - Foto z akcie

23.12.2006 - Vianočné prázdniny predĺžené do 7. januára 2007

23.12.2006 - Víťazi basketbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa školy

22.12.2006 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - december

20.12.2006 - Výsledky celoslovenského testovania - KOMPARO 2006

06.12.2006 - Mikuláš v ŠKD - Foto z akcie

04.12.2006 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - november

01.12.2006 - Mini Playback Show - Foto z akcie

27.11.2006 - Krajské kolo v streľbe - podrobné výsledky - rekordy školy - Foto z akcie

24.11.2006 - Zúčastnili sme sa 3. mestskej konferencie Infoveku 

22.11.2006 - 2. kolo Mestskej streleckej ligy 2006/07 - rekordy školy 

21.11.2006 - Okresné kolo v stolnom tenise  - Foto z akcie 

15.11.2006 - Okresné kolo v streľbe - Foto z akcie

09.11.2006 - Projekt KOMPARO - celoslovenské testovanie 

06.11.2006 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - október

31.10.2006 - Halloween 2006 - Foto z akcie

25.10.2006 - Jesenná časť futbalovej ligy žiakov - Foto z akcie

25.10.2006 - 1. kolo Mestskej streleckej ligy 2006/07 - rekordy školy 

21.10.2006 - Šarkaniáda - Foto z akcie

15.10.2006 - Prehľad našich projektov

11.10.2006 - Večer otvorených dverí - 5. Európsky Deň rodičov a škôl - Foto z akcie

10.10.2006 - La Rambla - Foto z akcie

06.10.2006 - Cvičenie v prírode - Foto z akcie

29.09.2006 - Detský maratón - Foto z akcie

09.10.2006 - Projekt SOCRATES / COMENIUS 1 / Školské partnerstvá - Foto z akcie

02.10.2006 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - september

30.09.2006 - Memoriál Ivana Bobera - 3. ročník volejbalového turnaja - Foto z akcie

18.09.2006 - Rozvrhy hodín pre školský rok 2006/07

10.09.2006 - O vzdelávacích poukazoch  

08.09.2006 - 2. oddiel skautov pokračuje v činnosti 

05.09.2006 - K30 internet klub pokračuje v činnosti denne od 16.00 do 18.00 hod.

04.09.2006 - Vzácny hosť na slávnostnom otvorení nového školského roka - Foto z akcie

04.09.2005 - Vyučovanie v školskom roku 2006/07 začína v pondelok 4.9.2006

01.09.2006 - Opätovné uznanie ratingu a certifikácia školy medzinárodnou spoločnosťou IES

30.06.2006 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/06

30.06.2006 - Slávnostné ukončenie školského roka 2005/2006

Späť

|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 15.7.2007
Mgr. Pavel Horňák