Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Spomienka
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov 

           Mgr.  Ivan  Bober
           zástupca riaditeľa školy
           *25.9.1964  2.5.2004

 


   Život sťa prameň vody, prameň, čo vyschne v neočakávanej chvíli.
 Všetkému živému v blízkosti jeho suchého koryta chýbať bude.
  
No časom si niekto spomenie, že tu bol život:

   Padla raz kvapka, dve, tri...
   Pršalo až vznikol prameň,
   čo býva súčasťou života.
   Prameň, ktorého voda obmývala brehy,
   prameň, ktorého voda obmývala kamene,
   prameň, ktorého voda hĺbila jamy,
   prameň, ktorý riadil životy,
   prameň, ktorý svojim vyschnutím
  
naplnil životy iných nešťastím.

 

Vážené smútočné zhromaždenie, milý Ivan.

         Dovoľte, aby som sa v mene svojom, v mene celého pedagogického kolektívu a žiakov základnej školy i kolektívu volejbalových trénerov ešte raz prihovoril k nášmu Ivanovi.

Dnešná uponáhľaná doba, denný zhon a povinnosti nám akosi nedovoľujú pozastaviť sa, zamyslieť a v pokoji, oceniť prácu, schopnosti či snaženie iného. A Ty, Ivan, si nás náhle zastavil. A je nám všetkým nesmierne ľúto, že sme Ti nestihli dať najavo to, čo sme v kútiku duše cítili a chceli Ti povedať. Aj my dvaja sme skoro vždy našu debatu v kľude pri pive museli odložiť. Raz pre neustále narastajúce pracovné povinnosti, raz kvôli žiakom, rodine. Skrátka vždy sa nejaká prekážka našla. Je preto mojou veľkou chybou, že som sa Ti nestačil za všetko poďakovať. Veď Ty si narysoval môj osud i osud našej školy, keď si ma do nej s Ľubom prilákal. Bol si mojím spoľahlivým spolupracovníkom a zrealizoval si čokoľvek, na čom sme sa dohodli. Snívali sme, ako zriadiť športovú triedu, ako byť lepšími, úspešnejšími a pre deti užitočnejšími. A keď sme už blízko, odídeš do ríše snov? 

Tvoj spoľahlivý tandem s Marikou vedel vždy vyriešiť a zabezpečiť každodenný chod školy. Aj Danke chýba Tvoj vietor, ktorý si narobil, keď si čokoľvek vybavoval a pri tom pobehoval medzi telocvičňou, kabinetom 1.- 4. či družinou. A bol si vždy nesmierne rád, lebo si sa dozvedel, že Tvoje pokyny boli bezo zbytku splnené. Určite aj preto si nikdy nedal dopustiť na svoje zverenkyne. A ony v Tebe na oplátku našli príjemného a vždy veselého priateľa, pod ktorého vedením mohli pokojne pracovať. Aj preto iným zvestovali, že sa tešia do práce, cítia sa v nej príjemne a sú šťastné. Ani diaľková počítačová komunikácia, na ktorú si sa tešil, nezmenila Tvojho športového ducha. Naďalej si utekal do vzdialených kútov školy všetko zariadiť. A nikdy si pri tom nezabudol skontrolovať svoju školopovinnú Tinku, či je v správnom čase pri plnení svojich aktivít.

Nesmierne si zarmútil Ruženku, s ktorou si celé roky dobre spolupracoval. Rovnako aj všetky kolegyne a kolegov druhého stupňa. Ani pre nich nie je bez Teba deň úplný. Tak ako nebol Tvoj deň úplný bez každodenných starostí so žiakmi, ktorým si sa rozdával a pre ktorých si sa obetoval. Kto rozveselí kuchárky, ktorým si svojim úsmevom každodenne ďakoval a dával najavo ich užitočnosť v polčase každého svojho dňa. Dňa ktorý pokračoval druhou smenou s Tvojou volejbalovou láskou. Prečo musela vyhasnúť Tvoja aktivita? Kto bude viesť Tvoje zverenkyne k víťazstvám? Kto bude reprezentovať Košice, ktoré si už zvykli na to, že dlhé roky v meste školské volejbalistky víťazili pod Tvojim vedením. Naše školské športové stredisko a Tvoji tréneri zo Slávie TU stratili zanietenca, ktorý neváhal v prospech volejbalu obetovať mnohé popoludnia aj voľné dni.

Ivan, s kým budú súperiť Tvoji priatelia s ktorými si trávil tretiu smenu dňa naplnenú vlastnou športovou aktivitou. Kto si zahrá stolný tenis s Jankom a priateľmi, ku ktorým si vždy priviedol aj celú svoju rodinu? Aj Ďuri, s ktorým si večer uzamykal školu, má slzy v očiach, lebo celý život bol úzko spätý s Vašou rodinou.  

My všetci menovaní i nemenovaní, kolegyne, kolegovia, školskí susedia, kuchárky, upratovačky, žiaci, tréneri, priatelia, skrátka celá Tvoja školská rodina Ti ešte raz chceme poďakovať za Tvoju pracovitosť, obetavosť, srdečnosť a pohodu, ktorou si nás celé roky obdarovával.

V mene tých všetkých Ti aj ja ďakujem a lúčim sa. Odpočívaj v pokoji.

                                                                                                                     riaditeľ

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 20.2.2005
Mgr. Pavel Horňák