Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Obľúbené stránky - odkazy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

 
 • najobľúbenejší vyhľadávač
 • pomoc slovenskému školstvu
 • elektronická zbierka zákonov
 • jednotný automatizovaný systém právnych informácií
 • úplné znenia zákonov podľa rezortov
 • Ministerstvo školstva SR
 • Štátna školská inšpekcia
 • Štátny pedagogický ústav
 • Metodicko-pedagogické centrum v Prešove
 • Školský informačný servis pre prírodovedné predmety
 • Centrum celoživotného vzdelávania
 • Pedagogické rozhľady - časopis
 • Slovenské pedagogické nakladateľstvo
 • Ústav informácií a prognóz školstva
 • Školské výpočtové stredisko v Michalovciach
 • Iuventa relizujúca štátnu politiku k deťom
 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Národná rada Slovenskej republik
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi
 • Verejný informačný portál Občan
 • Krajské a obvodné úrady
 • Úrad - webový informačný systém
 • cestovné poriadky MHD miest Slovenska
 • cestovný poriadok Železníc Slovenskej republiky
 • cestovné poriadky SK a CZ
 • supernavigátor v podrobných mapách SR a ČR
 • podrobné mapy SR cez atlas
 • ZŠ Kežmarská 30 na mape
 • školské obvody v meste Košice
 • naše mesto Košice
 • Košice trochu inak
 • stránka pre zberateľov húb
 • aktuálna predpoveď počasia
 • telefónny zoznam
 • Zlaté stránky
 • Slovenská pošta, PSČ
 • prekladové slovníky (anglický, nemecký)
 • prekladové slovníky (angl., nem., franc., špan.)

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 11.12.2005
Mgr. Pavel Horňák