Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Informácie školy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäť 
Základná škola Kežmarská 30 v Košiciach, medzinárodne certifikovaná spoločnosťou International Education Society. Škola s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov uskutoční:

8. júna 2005 v stredu o 1430 hod.

výber talentovaných žiakov
do 5. ročníka športovej triedy
vo volejbale dievčat i chlapcov

pre súčasných žiakov 4. ročníkov
___________________________________________________________

Zameranie školy:

        1. rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov
            od 5. ročníka,
        2. výuka cudzích jazykov (AJ, NJ,ŠJ,RJ) od 1. ročníka ,
      
  3. výuka počítačovej gramotnosti od 1. roč. a projekt INFOVEK,
        4
. multimediálna výuka aj s digitálnou interaktívnou tabuľou,
        5. využívanie internetového klubu s 30 počítačmi cez optické
            pripojenie k internetu a zapájanie sa do projektov,
        6. informácie o klasifikácii v elektronickej žiackej knižke,
        7. tanečná v štúdiu Hviezdička a tanečnej škole Poprocký,
      
  8. školské športové stredisko v gymnastike,
      
  9. školské športové stredisko vo volejbale dievčat i chlapcov

      
10. školské športové stredisko v streľbe vo vlastnej strelnici,
      11. lyžiarsky výcvik aj pr 1. - 4. ročník,
     
12. rekreačné využitie športovísk (vonkajšie basketbalové a hádza-
           
nárske ihrisko, v zimných mesiacoch klzisko v átriu školy),

     
12. zapojenie do národnej siete škôl podporujúcich zdravie.

 

Na spoluprácu s Vami sa teší                     Mgr. Pavel Horňák
                                                                                                            
riaditeľ školy

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 29.4.2005
Mgr. Pavel Horňák