Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     2 % z dane pre Vaše deti
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov


2 % z dane pre Vaše deti

Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia našej školy!

         V zmysle zákona 595/2003
môžete poukázať 2 % zo zaplatenej dane v prospech Vami určenej právnickej osoby. Teda aj v prospech nášho Rodičovského združenia. Vami poukázané finančné prostriedky budú pod kontrolou Rady rodičovského združenia použité v prospech žiakov tejto školy a ich čerpanie zverejnené na našej stránke.

         V mene rodičovského združenia a hlavne v mene všetkých žiakov by som sa Vám chcel poďakovať za to, že ste v roku 2006 prispeli svojimi 2 % z dane sumou vo výške 101 416,- Sk. Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete aj tento rok prispieť na zveľadenie školy, ocenenie úspešných žiakov, nákup nových učebných pomôcok či počítačov. A ako na to? Podrobnosti nájdete na www.rozhodni.sk aj v stručnosti na tejto stránke.

Postup krokov pre na poukázanie 2 % z dane pre zamestnancov - tlačivo Vyhlásenie a tlačivo Potvrdenie je potrebné doručiť do 31.4.2007 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre na poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby - daňové priznanie pre fyzické osoby je potrebné doručiť do 31.3.2007 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre na poukázanie 2 % z dane pre právnické osoby - daňové priznanie pre právnické osoby je potrebné doručiť do 31.3.2007 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Za Vaše priaznivé rozhodnutie vopred ďakujú žiaci i zamestnanci školy. Ďakujeme!

V Košiciach 12.2.2007

Mgr. Pavel Horňák
   riaditeľ školy

  Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 28.2.2006
Mgr. Pavel Horňák