Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Certifikácia školy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society, London, (IES). Naši študenti majú možnosť získať medznárodný certifikát IES (www.ies-info.com)

Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society, London, (IES). Naši študenti majú možnosť získať medznárodný certifikát IES (www.ies-info.com)
Získanie certifikátu a pridelenie ratingu škole medzinárodnou spoločnosťou
International Education Society Ltd.

Riaditeľstvo školy Vám s potešením oznamuje, že expertná komisia medzinárodnej spoločnosti International Education Society ukončila posudzovanie našej vzdelávacej inštitúcie s nasledujúcim výsledkom.

Škola dostala súhlas k zapojeniu sa do Projektu Certificate spoločnosti International Education Society a tým získala právo:

1. Dostať oficiálny certifikát vzdelávacej inštitúcie.

2. Uvádzať svoju príslušnosť v projekte IES CERTFICATE.

3. Používať originálny znak IES.

4. Požadovať vydávanie medzinárodných certifikátov IES absolventom našej školy.

Zároveň Vám oznamujem, že našej škole je ku dňu 24.5.2005 pridelený rating:

CCC – neustále sa zlepšujúca inštitúcia s pevným postavením na vzdelávacom trhu
(6. stupeň z 12 stupňovej klasifikácie kvalitatívnej úrovne vzdelávacej inštitúcie).

K získaniu certifikátu našej škole zablahoželal aj JUDr. Zdenko Trebuľa, primátor mesta Košíc.

 
          Škola ukončila spoluprácu so spoločnosťou IES 31.3.2008.
  

V Košiciach 24.5.2005

Medzinárodný certifikát IES

Mgr. Pavel Horňák
   riaditeľ školy

  Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 27.4.2008
Mgr. Pavel Horňák