Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

zs@k30.sk

     Socrates - Comenius
|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

Táto aktivita je realizovaná s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOCRATES
Národná kancelária programu Socrates

Program SOCRATES, podprogram COMENIUS 1
Školské partnerstvá


          Národná kancelária programu SOCRATES nám listom zo dňa 19.7.2006 oznámila, že nám schválila grant SOCRATES / Comenius 1 - Prípravné návštevy na účasť na prípravnej návšteve.
          Samotná prípravná návšteva sa uskutočnila v dňoch 9.- 13.10.2006 v Základnej škole Třeboň v Českej republike. Cieľom bola príprava medzinárodnej spolupráce viacerých európskych škôl v podprograme Školské partnerstvá. Návštevu absolvoval riaditeľ školy. Zoznámil sa tam so samotným mestom Třeboň i historickými pamiatkami v Jindřichovom Hradci, Českých Budejoviciach a Českom Krumlove. V rámci európskej dimenzie vo vzdelávaní sa zoznámil so školstvom v meste. Absolvoval stretnutia na materskej, základnej, strednej i vysokej škole.
          Na pracovnom stretnutí sa účastníci dozvedeli, že sa predpokladá spolupráca s Českom, Francúzskom, Litvou, Rakúskom, Slovenskom prípadne Švédskom. Dohodnutý projekt podlieha schváleniu v národných kanceláriách. Po jeho schválení sa začne jeho trojročná realizácia od školského roka 2007/08. Súčasťou budú aj mobility v jednotlivých krajinách.

Třeboň Základná škola Príprava projektu Český Krumlov
Třeboň Základná škola Príprava projektu Český Krumlov

Foto z akcie

Za obsah produktu zodpovedá výlučne autor, produkt nereprezentuje názory Európskej komisie
a Komisia nezodpovedá za použitie informácií obsiahnutých v produkte.

Späť

|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 15.10.2006
Mgr. Pavel Horňák