Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Pomôžme deťom
|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäť
Späť
Foto z akcie

 

13. apríl 2007 - Deň narcisov
charitatívna zbierka pre onkológiu

          Tradičný Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Už štyri predošlé roky sme sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripojili k myšlienkam Ligy proti rakovine a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom a deťom s touto chorobou. Organizovali sme finančné zbierky pod názvami "Deti deťom", "Deň narcisov na našej škole" a "Kežmarská 30 deťom". V marci sme zbierali dobrovoľné príspevky. Výsledné sumy spolu 17.200,- Sk (2004), 21 400, - Sk (2005) a 17 200, - Sk (2006) žiaci odniesli na Oddelenie detskej onkológie a odovzdali pani primárke MUDr. Oravkinovej.
          V tomto roku organizujeme rovnakú zbierku pod názvom "Pomožme deťom". Všetci žiaci môžu priebežne odovzdávať triednej učiteľke svoj dobrovoľný príspevok. Triedna učiteľka ho odovzdá koordinátorke (sl. Durovej). Priebeh a výsledok zbierky máte možnosť sledovať tu na tejto stránke. Za príspevok 100.- Sk prideľujeme triede jeden symbolický narcis. Tu je priebežný stav príspevkov jednotlivých tried.

Liga proti rakovine

Deň narcisov  -  Ď a k u j e m e  -  Foto z akcie      Príjemné veľkonočné sviatky

 Celkovo vyzbieraná suma k 13.4.2007:

12 433.- Sk

1.A 0.- Sk
1.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 335.- Sk
1.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 500.- Sk
2.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 600.- Sk
2.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 200.- Sk
2.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 1 100.- Sk
3.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 320.- Sk
3.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 800.- Sk
3.C 0.- Sk
4.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 200.- Sk
4.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 500.- Sk
4.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk

700.- Sk

5.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 722.- Sk
5.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 200.- Sk
6.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 400.- Sk
6.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 1 000.- Sk
7.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 470.- Sk
7.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 300.- Sk
7.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 400.- Sk
8.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 720.- Sk
8.B Príspevok 100.- Sk 105.- Sk
8.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 615.- Sk
9.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 900.- Sk
9.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 300.- Sk
9.C Príspevok 100.- Sk 120.- Sk
uč. Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 920.- Sk

Deň narcisov

Späť

|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 15.4.2007
Mgr. Pavel Horňák