Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Fotogaléria školy
|škola|učebne|memoriál|EDRaŠ|halloween|kalendár|streľba|kraj streľba|sústredenie|škôlkári|zápis|

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

Poďakovanie

|klzisko|karneval|športovci|lz 2-4|lz 6-9|web|primator|volej|onko|memoriál|návšteva|
 

8. apríl - Deň narcisov - charitatívna zbierka na onkológiu

          Dňa 11.4.2005 žiaci našej školy odovzdali Spoločnosti detskej onkológie výťažok zo zbierky usporiadanej školou pri priležitosti Dňa narcisov. Žiaci prejavili nesmierne humanitárne spolucítenie, keď vyzbierali závratnú sumu 21.652.- Sk.   

Čo nám tu nesiete? To je úžasné! Pozrite! S organizátorkou zbierky.
Čo nám tu nesiete? To je úžasné! Pozrite! S organizátorkou zbierky.
Iní darcovia. Darcovia a ... ... obdarovaní. Priatelia.
Iní darcovia. Darcovia a ... ... obdarovaní. Priatelia.
Ďakujeme! Herňa. A pekné prostredie. Ďakujeme!
Herňa. A pekné prostredie.

Späť

|škola|učebne|memoriál|EDRaŠ|halloween|kalendár|streľba|kraj streľba|sústredenie|škôlkári|zápis|
|klzisko|karneval|športovci|lz 2-4|lz 6-9|web|primator|volej|onko|memoriál|návšteva|


Aktualizácia 17.4.2005
Mgr. Pavel Horňák