Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Fotogaléria školy
|škola|učebne|memoriál|EDRaŠ|halloween|kalendár|streľba|kraj streľba|sústredenie|škôlkári|zápis|

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

Rytier

|klzisko|karneval|športovci|lz 2-4|lz 6-9|web|primator|volej|onko|memoriál|návšteva|
 

 
Karneval 1.- 4. ročníka v CVČ 2005

Vitajte! Začneme programom. Hudba od DJ. "Mafia" to stráži.
Vitajte! Začneme programom. Hudba od DJ. "Mafia" to stráži.
1.B 1.C 2.A 2.B
1.B 1.C 2.A 2.B
3.B 3.C 4.A 4.B
3.B 3.C 4.A 4.B
Karnevalový zbor... ...kontrolovaný Mafiou. Tombola. A plejáda masiek.
Karnevalový zbor... ...kontrolovaný Mafiou. Tombola. A plejáda masiek.

Späť

|škola|učebne|memoriál|EDRaŠ|halloween|kalendár|streľba|kraj streľba|sústredenie|škôlkári|zápis|
|klzisko|karneval|športovci|lz 2-4|lz 6-9|web|primator|volej|onko|memoriál|návšteva|


Aktualizácia 20.3.2005
Mgr. Pavel Horňák