Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Fotogaléria školy
|škola|učebne|memoriál|EDRaŠ|halloween|kalendár|streľba|kraj streľba|sústredenie|škôlkári|zápis|

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäť


|klzisko|karneval|športovci|lz 2-4|lz 6-9|web|primator|volej|onko|memoriál|návšteva|
 


Zápis detí do 1. ročníka

     Po Dni otvorených dverí pre škôlkárov sa v dňoch 21. a 22. januára 2005 uskutočnil v budove školy zápis budúcich prváčikov. V sprievode rodičov predviedli budúcim učiteľkám čo už vedia a čo dokážu nakresliť.

Po posledných prípravách ... ... tried, tlačív, letáčikov ... ... darčekov ... ... a počítačov ...
Po posledných prípravách tried, tlačív, letáčikov, darčekov a počítačov pani učiteľky začali rozdávať ...
... prvé zápisné listky. A budúci prvácia ... ... a prváčky ... ... začali kresliť.
... prvé zápisné listky. A budúci prvácia ... ... a prváčky ... ... začali kresliť.
Rodičia ... ... vypĺňali ... ... tlačivá ... ... s celou rodinkou.
Rodičia ... ... vypĺňali ... ... tlačivá ... ... s celou rodinkou.
A deti ... ... predviedli ... ... čo vedia, ... ... čo poznajú.
A deti ... ... predviedli ... ... čo vedia, ... ... čo poznajú.
Aj sa poradili ... ... aj porozprávali. Ide to fajn. Nech sa páči.
Aj sa poradili ... ... aj porozprávali. Ide to fajn. Nech sa páči.
A máme čas ... ... aj na hru. Zvedavosť ... ... a malá odmena.
A máme čas ... ... aj na hru. Zvedavosť ... ... a malá odmena.
Nuž dovidenia 5. septembra 2005.

Späť

|škola|učebne|memoriál|EDRaŠ|halloween|kalendár|streľba|kraj streľba|sústredenie|škôlkári|zápis|
|klzisko|karneval|športovci|lz 2-4|lz 6-9|web|primator|volej|onko|memoriál|návšteva|


Aktualizácia 29.1.2005
Mgr. Pavel Horňák