Odovzdanie zbierky zo Dňa narcisov

Po piaty krát sa pedagógovia a žiaci rozhodli výťažok z dobrovoľnej zbierky ku Dňu narcisov odovzdať detskej onkológii. Tento krát to bola suma 11 200,- Sk. Veríme, že aspoň trochu pomôže.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4
Photo Number 5 Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8

Aktualizácia 16.4.2007
© Mgr. Pavel Horňák