Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Kežmarská 30 deťom
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäť
Späť
Foto z akcie

 
          7. apríl 2006 - Deň narcisov - charitatívna zbierka pre onkológiu

          Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Po tri predošlé školské roky sme sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripojili k myšlienkam Ligy proti rakovine a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom a deťom s touto chorobou. Organizovali sme finančné zbierky pod názvami "Deti deťom" a "Deň narcisov na našej škole". Vždy počas marca sme zbierali dobrovoľné príspevky. Výsledné sumy spolu 17.200,- Sk (2004) a 21 400, - Sk (2005) žiaci odniesli na Oddelenie detskej onkológie a odovzdali pani primárke MUDr. Oravkinovej.
          Aj v tomto roku organizujeme rovnakú zbierku pod názvom "Kežmarská 30 deťom". Priebeh a výsledok zbierky mali možnosť vidieť žiaci i rodičia na nástenke v škole i tu na tejto stránke. Za príspevok 100.- Sk sme pridelili triede jeden symbolický narcis. A tu je konečný stav príspevkov jednotlivých tried.

Liga proti rakovine

Ď a k u j e m e  -  Foto z akcie

 Celkovo vyzbieraná suma k 12.4.2006:

17 217.- Sk

1.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 1 040.- Sk
1.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 240.- Sk
1.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 1 200.- Sk
2.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 1 300.- Sk
2.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 1 240.- Sk
2.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 420.- Sk
3.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 950.- Sk
3.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 223.- Sk
3.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 470.- Sk
4.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 260.- Sk
4.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 650.- Sk
4.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk

300.- Sk

5.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 530.- Sk
5.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 1 510.- Sk
6.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 961.- Sk
6.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 300.- Sk
6.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 500.- Sk
7.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 710.- Sk
7.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 470.- Sk
7.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 508.- Sk
8.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 735.- Sk
8.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 760.- Sk
8.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 470.- Sk
9.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 600.- Sk
9.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 570.- Sk
uč. Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 300.- Sk

Deň narcisov

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 19.4.2006
Mgr. Pavel Horňák