Deň narcisov na Kežmarskej 2006,
charitatívna zbierka pre detskú onkológiu

Aj v tomto roku sa žiakom školy podaril "husársky kúsok". Vyzbierali 17 200,- Sk pre onkologické deti. A malá skupinka ich bola osobne odovzdať na oddelenie detskej onkológie. 

.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4
Photo Number 5 Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8

Aktualizácia 20.4.2006
© Mgr. Pavel Horňák