Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

zs@k30.sk

     Moderný učiteľ
|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

 
Moderný učiteľ

Portál Moderný učiteľ
Innovative Teachers Network


          V dňoch 22. - 23. februára 2007 sa učitelia našej školy stretli na školení k tvorbe výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT na portáli Moderný učiteľ. Zopakovali si pre nich už známe spôsoby tvorby prezentácii, zaregistrovali sa na portáli a začali pracovať nad materiálmi pre projektové vyučovanie. Toto akreditované školenie bude ukončené certifikátom s celoštátnou platnosťou
          Účastníci školenia sa stali súčasťou celosvetovej komunity učiteľov a žiakov a súčasťou dialógu o najlepších postupoch, inováciách v pedagogike. Na portáli majú možnosť získať voľne dostupné kvalitné výučbové materiály.
          Innovative Teachers Network je sieť spájajúca celosvetovú komunitu pedagógov, ktorí majú spoločný záujem o zlepšenie výučby pomocou moderných technológií. Innovative Teachers Network nám umožní ľahko nachádzať materiály, ktoré pomôžu zmeniť spôsob výučby vďaka využitiu moderných technológií.

Moderný učiteľ

 Foto zo školenia Moderný učiteľ   Foto zo školenia Moderný učiteľ

 
Späť

|aktuality|projekty|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 23.3.2007
Mgr. Pavel Horňák