Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 09/10

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 2009/10 škol. časopis rada školy rada rodičov
Info

 

19.07.2010 - Náhle nás opustil náš kolega a priateľ Ďurko Džmura

30.06.2010 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2009/10 -

30.06.2010 - Záver školského roka 2009/10 -Foto z akcie

28.06.2010 - Didaktické hry 1.- 4. ročníka -Foto z akcie

26.06.2010 - Kolektívy tried v školskom roku 2009/2010 -Foto z akcie

25.06.2010 - Western show na Alpinke -Foto z akcie

24.06.2010 - Slávnostná akadémia ŠKD -Foto z akcie

23.06.2010 - Ocenenie 2.C v celoslovenskej súťaži Čítajme s Osmijankom -Foto z akcie

23.06.2010 - Olympijský festival detí a mládeže Slovenska -Foto z akcie

19.06.2010 - Piaty výstup na K30 - Deň športu na Kežmarskej -Foto z akcie

18.06.2010 - 4.A a 4.C v škole v prírode Chata Zbojská -Foto z akcie

16.06.2010 - Výsledky prijímacieho konania do interaktívnej triedy

10.06.2010 - Aktuality školského športu a olympizmu

08.06.2010 - Prijímacie pohovory do budúceho piatého ročníka interaktívnej triedy

06.06.2010 - Prváci na výlete v Betliari -Foto z akcie

03.06.2010 - Dominik Bari získal osobitnú cenu na Celomestskej prehliadke ročníkových prác -

27.05.2010 - Riaditeľské voľno pre žiakov školy 27. a 28.5.2010

26.05.2010 - Profesijný zájazd po Južných Čechách -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

21.05.2010 - Štvorylku na Hlavnej tancujeme tretí krát - predminulý rok  - video -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

20.05.2010 - Milk Agro ocenilo aj našu školu v zbere hliníkových viečok -Foto z akcie

06.05.2010 - Emka Tresová je víťazkou celoslovenskej súťaže - práca -Foto z akcie

05.05.2010 - Memoriál Kopeckého - zmeny - výsledky - rekordy

04.05.2010 - Profesijný zájazd po slovenských školách v Maďarsku -Foto z akcie

02.05.2010 - Ivan Bober, priateľ, kolega odišiel pred šiestimi rokmi

30.04.2010 - Valpurgina noc na Kežmarskej - a ako to bolo -Foto z akcie-Foto z akcie

27.04.2010 - Školské kolo Slávik Slovenska -Foto z akcie

22.04.2010 - Dominik Bari víťazom súťaže v prezentácii na PC - výsledky - prezentácia  - diplom

19.04.2010 - Maruška Gabániová úspešná v súťaži Pozeraj si pod nohy -Foto z akcie

16.04.2010 - Deň narcisov - €urá pomôžu

14.04.2010 - Finále Mestskej streleckej ligy - nominácia - zmeny - výsledky - družstvá - rekordy

12.04.2010 - Zber papiera -Foto z akcie

06.04.2010 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried za marec - kritériá

26.03.2010 - ŠKD má talent -Foto z akcie

26.03.2010 - Deň učiteľov a ocenenie našej Amálky Šlapkovej -Foto z akcie

24.03.2010 - 4. kolo Mestskej streleckej ligy - výsledky - rekordy -Foto z akcie

18.03.2010 - Putovný pohár primátora je opäť náš - propozície - výsledky -Foto z akcie

17.03.2010 - Okresné kolo vo volejbale dievčat - propozície

16.03.2010 - Krajské kolo v športovej gymnastike -Foto z akcie

11.03.2010 - Školenie k projektu Notebook pre každého žiaka -Foto z akcie

09.03.2010 - Okresné kolo v športovej gymnastike -Foto z akcie-Foto z akcie

04.03.2010 - Krajské kolo vo vybíjanej dievčat -Foto z akcie

04.03.2010 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried za február - kritériá

25.02.2010 - 3. kolo Mestskej streleckej ligy - výsledky - rekordy

13.02.2010 - 10. Reprezentačný ples pedagógov, rodičov a priateľov tanca -Foto z akcie

10.02.2010 - Seminár k projektu Notebook pre každého žiaka -Foto z akcie

02.02.2010 - Urob si IT Fitnes Test a zisti svoj IT kvocient

02.02.2010 - Lyžiarsky výcvik pre I. stupeň -Foto z akcie

02.02.2010 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried za január - kritériá

29.01.2010 - Karneval pre I. stupeň -Foto z akcie

27.01.2010 - Nový školský časopis pre Vás

24.01.2010 - Verejné korčuľovanie -Foto z akcie -Foto z akcie

22.01.2010 - Zápis do 1. ročníka -Foto z akcie

15.01.2010 - Deň otvorených dverí pre MŠ -Foto z akcie

04.01.2010 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried za december - kritériá

16.12.2009 - Vianočná burza

16.12.2009 - Vianočná akadémia o 16.30 hod. v ŠD na Jedlíkovej -Foto z akcie

15.12.2009 - Prezentácia možností štúdia v stredných školách

11.12.2009 - Mini playback show v ŠKD -Foto z akcie

09.12.2009 - Mikuláš v ŠKD -Foto z akcie

09.12.2009 - Na MS v streľbe nás reprezentuje Alžbeta Butkayová - výsledky

04.12.2009 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried za november - kritériá

04.12.2009 - Začíname realizovať projekt  Notebook pre každého žiaka - prezentácia -Foto z akcie

02.12.2009 - 2. kolo Mestskej streleckej ligy - pridelené stavy - výsledky - rekordy -Foto z akcie

26.11.2009 - Krajské kolo streľby zo vzduchovky - výsledky - rekordy -Foto z akcie

12.11.2009 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried za október - kritériá

11.11.2009 - Okresné kolo streľby zo vzduchovky - výsledky - rekordy

04.11.2009 - Minimaratón v ŠKD -Foto z akcie

04.11.2009 - 1. kolo Mestskej streleckej ligy - výsledky - rekordy

28.10.2009 - TV Región: Ste pripravení na Halloween -  

28.10.2009 - Halloween 2009 a tvorivé dielne -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

19.10.2009 - Za záhadami hradu Krásna Hôrka -Foto z akcie

19.10.2009 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried za september - kritériá

19.10.2009 - Zber papiera

16.10.2009 - Deň zdravej výživy v 3.C -Foto z akcie

16.10.2009 - Protidrogová prevencia s rovesníkmi v 3.C -Foto z akcie

14.10.2009 - Večer otvorených dverí - Európsky deň rodičov a škôl -Foto z akcie

06.10.2009 - Deti 1.A navštívili Dni španielskej kultúry - La Ramblu -Foto z akcie

05.10.2009 - Deti 1.A v meste -Foto z akcie

01.10.2009 - Krúžková činnosť v školskom roku 2009/10

26.09.2009 - Memoriál Ivana Bobera - Bobo Cup 09 - pozvaní účastníci -Foto z akcie

25.09.2009 - Deti ŠKD v lesíku -Foto z akcie

18.09.2009 - Pasovanie prváčikov do Cechu družinárskeho -Foto z akcie

17.09.2009 - Klub moderných učiteľov

14.09.2009 - Vzdelávacie poukazy, záujmové útvary v našej škole

14.09.2009 - Ponuka vzdelávania v súkromnej jazykovej škole

04.09.2009 - Tanečné štúdio Hviezdička uskutoční zápis na nový školský rok -Foto z akcie

03.09.2009 - Prvá desiata u prváčikov -Foto z akcie

02.09.2009 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - kritériá

02.09.2009 - Zoznamy žiakov 1., 5. a 9. ročníka - 1.A, 1.B, 5.A, 5.B, 5.C, 9.A, 9.B

02.09.2009 - Vnútorný školský poriadok

02.09.2009 - Rozvrh hodín pre školský rok 2009/10

02.09.2009 - Nový školský rok 2009/2010 začíname v stredu 2.9.2009 o 8.00 hod. -Foto z akcie -Foto z akcie

20.08.2009 - Letná tanečná škola v prírode -Foto z akcie

08.08.2009 - Na pomoc učiteľom angličtiny -Foto z akcie

30.06.2009 - Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2008/09

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťAktualizácia 21.7.2010
Mgr. Pavel Horňák