Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

€urá pomôžu

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 triedny web časopis rada školy rada rodičov
Info

 

16. apríl 2010 - Deň narcisov
Charitatívna zbierka pre onkológiu

          Tradičný Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Už sedem predošlých rokov sme sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripojili k myšlienkam Ligy proti rakovine a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom a deťom s touto chorobou. Organizovali sme finančné zbierky pod názvami "Deti deťom", "Deň narcisov na našej škole", "Kežmarská 30 deťom", "Pomôžme deťom", "Deti si pomáhajú" a €urá na pomoc. V marci a apríli sme zbierali dobrovoľné príspevky. Výsledné sumy spolu 17.200,- Sk (2004), 21 400, - Sk (2005), 17 200, - Sk (2006), 12 433, - Sk (2007), 23 713, - Sk (2008) a 614,00 € (2009) žiaci odniesli na Oddelenie detskej onkológie a odovzdali pani primárke MUDr. Oravkinovej.
          V tomto roku organizujeme rovnakú zbierku pod názvom "€urá pomôžu". Všetci žiaci môžu priebežne odovzdávať triednej učiteľke svoj dobrovoľný príspevok. Triedna učiteľka ho odovzdá niektorej koordinátorke (Mgr. H. Vargovej alebo ThDr. T. Žigovej). Priebeh a výsledok zbierky máte možnosť sledovať tu na tejto stránke. Za príspevok 3 € prideľujeme triede jeden symbolický narcis. Tu je priebežný stav príspevkov jednotlivých tried.

Liga proti rakovine

Deň narcisov  -  Ď a k u j e m e  -  Foto z akcie      Príjemné veľkonočné sviatky

 Celkovo vyzbieraná suma k 23.4.2010:  

473,63 €

1.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   50,00 €
1.B   0,00 €
2.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   28,00 €
2.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   23,00 €
2.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   45,00 €
3.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   15,00 €
3.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   21,40 €
3.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk 63,00 €
4.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   16,00 €
4.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   12,00 €
4.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   15,00 €
5.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   24,23 €
5.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   5,00 €
5.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   30,00 €
6.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   15,00 €
6.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk     14,00 €
7.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   30,00 €
7.B Príspevok 100.- Sk   4,00 €
7.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   20,00 €
8.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   14,50 €
8.B   0,00 €
9.A   0,00 €
9.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   13,50 €
uč. Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   15,00 €

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäť


Aktualizácia 23.4.2010
Mgr. Pavel Horňák