Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 08/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 triedny web časopis rada školy rada rodičov
Info

 

Základná škola Kežmarská 30 v Košiciach, medzinárodne certifikovaná spoločnosťou International Education Society. Škola s interaktívnou triedou a triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov uskutoční:

 16. januára 2009 (v piatok od 1400 do 1800 hod.)
17. januára 2009 (v sobotu od 800 do 1200 hod.)

Foto - zápis do 1. ročníka ZÁPIS detí do 1. ročníka

narodených od 1.9.2002 do 31.8.2003                     Prevádzka ŠKD
__________________________________________________
________

Zameranie a aktivity školy:

        1. výučba cudzích jazykov (AJ, FJ, RJ) od 1. ročníka,
      
  2. získavanie
počítačovej gramotnosti od 1. roč. a INFOVEK,
       
3. výučba v
šiestich multimediálnych a troch počítačových učebniach
            aj s digitálnymi interaktívnymi tabuľami,
        4. využívanie
internetového klubu s 30 počítačmi cez optické
            pripojenie k internetu, zapájanie sa do projektov,
        5.
interaktívna trieda a rozšírené vyučovanie matematiky od 5. ročníka,
        6. informácie o klasifikácii v
internetovej žiackej knižke,
        7. desať oddelení
školského klubu detí
        8. tanečná v štúdiu
HviezdičkaTanečnej škole Poprocký,
      
  9. školské športové stredisko v 
gymnastike,
      
10. školské športové stredisko vo
volejbale dievčat,
      
11. školské športové stredisko v 
streľbe vo vlastnej strelnici,
      12.
lyžiarsky výcvik aj pre 1. - 4. ročník,
     
13. rekreačné využitie športovísk (nové multifunkčné ihrisko,
            vonkajšie basketbalové ihrisko, v zime klzisko v átriu školy),
     
14. Deň športu -
výstup na K30 s rodičmi a žiakmi,
     
15. zapojenie do národnej siete škôl podporujúcich zdravie.

 

Na spoluprácu s Vami sa teší                     Mgr. Pavel Horňák
                                                                       
riaditeľ školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Späť
Aktualizácia 26.12.2008
Mgr. Pavel Horňák