Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Fotogaléria školy
|škola|učebne|memoriál|EDRaŠ|halloween|kalendár|streľba|kraj streľba|sústredenie|škôlkári|zápis|

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäť

|klzisko|karneval|športovci|lz 2-4|lz 6-9|web|primator|volej|onko|memoriál|návšteva|zatmenie|liga1|
|strelnica|

 

PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA
oblasť športu 2005 - nová strelnica

Jedným z cieľov tohoto projektu bolo vybudovanie viacúčelovej školskej športovej strelnice. Po získaní finančných prostriedkov na tento projekt sme ho aj zrealizovali. Náš „polosuterén“ – priestor pod telocvičňou – predtým slúžil ako sklad nepotrebných vecí či poškodeného nábytku pred vyradením. Po vyčistení sa stal provizórnou strelnicou. No a dnes po prebudovaní a zveľadení slúži ako:
  - športová vzduchovková strelnica školského športového strediska,
  - miesto športového využitia veľkých prestávok,
  - stolnotenisová herňa a herňa stolného futbalu,
  - klubovňa pre športovo-rekreačné a spoločenské hry.
          Úspešný projekt sme aj zakončili 26.10.2005 otvorením novej strelnice - strihaním pásky. Tak toto je naša ďalšia nová pýcha a radosť detí.
 

Z pohľadu strelca Pohľad pri vstupe Miesta pre divákov Uloženie zbraní
Z pohľadu strelca Pohľad pri vstupe Miesta pre divákov Uloženie zbraní
Kútik pre hádzanie šípok Otvorenie novej strelnice Strihanie pásky Úspešný projekt
Kútik pre hádzanie šípok Otvorenie novej strelnice Strihanie pásky Úspešný projekt
Opora strelca Názorná ukážka V roli žiaka Zaujímavé
Opora strelca Názorná ukážka V roli žiaka Zaujímavé
Tu je poistka hlavne Prvá smena Sústredenie ... ... na výkon
Tu je poistka hlavne Prvá smena Sústredenie ... ... na výkon
Kontrola výkonov Druhá smena Nabíjanie začiatočníkov Mám sa čo zlepšovať
Kontrola výkonov Druhá smena Nabíjanie začiatočníkov Mám sa čo zlepšovať
So šípkami je to ľahšie Pekný zásah Strelnica pre relax ... ... i potešenie
So šípkami je to ľahšie Pekný zásah Strelnica pre relax ... ... i potešenie
Veľká prestávka Pohľad trénera Diváci - obsluha Tréner i rozhodca
Veľká prestávka Pohľad trénera Diváci - obsluha Tréner i rozhodca
Naši noví ... ... stolní tenisti Zápas na novom ... ... stolnom futbale
Naši noví ... ... stolní tenisti Zápas na novom ... ... stolnom futbale
Všetkým dobrú mušku a aspoň takúto úspešnú streľbu 

Späť

|škola|učebne|memoriál|EDRaŠ|halloween|kalendár|streľba|kraj streľba|sústredenie|škôlkári|zápis|
|klzisko|karneval|športovci|lz 2-4|lz 6-9|web|primator|volej|onko|memoriál|návšteva|zatmenie|liga1|
|strelnica|


Aktualizácia 5.11.2005
Mgr. Pavel Horňák