Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 10/11

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 2009/10 2010/11 rada školy rada rodičov
Info

 

21.08.2011 - Letná tanečná škola v Kysaku -Foto z akcie -

04.07.2011 - Prevádzka multifunkčného ihriska -

30.06.2010 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2010/11

30.06.2011 - Štyri roky na Kežmarskej -Foto z akcie -

30.06.2011 - Rozlúčka IV.C so školou -Foto z akcie

28.06.2011 - Olympijský festival detí a mládeže -Foto z akcie

27.06.2011 - Slávnostná Akadémia ŠKD -Foto z akcie

23.06.2011 - Vytancované vysvedčenia -Foto z akcie - MMK

11.06.2011 - Šiesty výstup na K30 - Deň športu na Kežmarskej -Foto z akcie

08.06.2011 - Projekt Bezkriedy pre rodičov a žiakov ZŠ

07.06.2011 - Prijímacie pohovory do interaktívnej triedy budúceho 5. ročníka - výsledky -

03.06.2011 - Víťaz SuperStar Lukáš Adamec navštívil brata v 2.A -Foto z akcie

03.06.2011 - 5.A, 5.B a 6.A v múzeu a botanickej záhrade -Foto z akcie

02.06.2011 - 2.A a 2.B v Zádielskej doline -Foto z akcie

01.06.2011 - Zoznamy prvákov pre školský rok 2011/2012 - 1.A - 1.B - 1.C - pomôcky -

01.06.2011 - MDD Ivana Bobera

26.05.2011 - Vyhodnotenie súťaže v estetike a aktivite tried 2010/11

21.05.2011 - Vystupovali sme na Majstrovstvách Slovenska v spoločenských tancoch -Foto z akcie

20.05.2011 - Štvorylku na Hlavnej tancujeme štvrtý krát -Foto z akcie

16.05.2011 - Beseda so spisovateľkou J. Bodnárovou -Foto z akcie

15.05.2011 - Škola v prírode - štvrtáci vo Vyšnej Boci -Foto z akcie-Foto z akcie

12.05.2011 - Fotografie triednych kolektívov -Foto z akcie

10.05.2011 - Metodický deň vychovávateliek a matematikárov -Foto z akcie

07.05.2011 - Škola v prírode - piataci v chate Zbojská -Foto z akcie

06.05.2011 - Dejepis naživo -Foto z akcie

05.05.2011 - Memoriál Kopeckého, strelecká súťaž - výsledky

04.05.2011 - VSE CITY RUN 2011

02.05.2011 - Kresba na asfalt za asistencie pána primátora -Foto z akcie

02.05.2011 - Ivan Bober, kolega a priateľ odišiel pred siedmimi rokmi

29.04.2011 - Valpurgina noc na Kežmarskej -Foto z akcie-Foto z akcie

29.04.2011 - Goooly Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji aj v Košiciach -program  MS 2011

18.04.2011 - Výsledky Testovania 9 - 2011

20.04.2011 - Návšteva pedagógov z partnerskej školy z Třeboně -Foto z akcie

15.04.2011 - Deň narcisov

14.04.2011 - Finále Mestskej streleckej ligy pre školský rok 2010/11 - nominácia - výsledky

12.04.2011 - Autogramiáda s národným hokejovým mužstvom v Košiciach

08.04.2011 - ŠKD má talent -Foto z akcie-Foto z akcie

07.04.2011 - O Putovný pohár primátora v streľbe - výsledky

30.03.2011 - Krajské kolo v gymnastickom štvorboji - výsledky -Foto z akcie

28.03.2011 - Monika Boháčiková ocenená primátorom -Foto z akcie

28.03.2011 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín -Foto z akcie

25.03.2011 - Riaditeľské voľno pre žiakov - Deň učiteľov v Maďarsku -Foto z akcie

24.03.2011 - 4. kolo Mestskej streleckej ligy pre školský rok 2010/11 - výsledky

23.03.2011 - Obvodné kolo v gymnastickom štvorboji - výsledky -Foto z akcie-Foto z akcie

20.03.2011 - Výchovný koncert v CVČ Domino -Foto z akcie

19.03.2011 - P. Horňák a p. Žigová reprezentovali školu na konferencii Učíme pre život -Foto z akcie

18.03.2011 - Mini playback show v ŠKD -Foto z akcie-Foto z akcie

17.03.2011 - Návšteva Romana Baranoviča, generálneho riaditeľa UIPŠ

                  a Pauly Okaníkovej z Microsoft Slovakia v 7.A -Foto z akcie

10.03.2011 - 3. kolo Mestskej streleckej ligy pre školský rok 2010/11 - výsledky -Foto z akcie

07.03.2011 - Názory detí na ich skúsenosti s účasťou na rozhodovaní

25.02.2011 - Riaditeľské voľno pre žiakov

14.02.2011 - Lyžiarsky výcvik pre žiakov primárneho vzdelávania -Foto z akcie

07.02.2011 - Lyžiarsky výcvik pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania -Foto z akcie

11.02.2011 - 11. Reprezentačný ples pedagógov, rodičov a priateľov tanca -Foto z akcie -Foto z akcie

28.01.2011 - Karneval a polročné vysvedčenie -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

21.01.2011 - Zápis do 1. ročníka -Foto z akcie

14.01.2011 - Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov -Foto z akcie

31.12.2011 - Aký bol rok 2010 na Kežmarskej

21.12.2010 - Vianočný koncert detskej onkológie (Knechtová, Šmajda...)

20.12.2010 - Vianočná akadémia na Jedlíkovej -Foto z akcie

20.12.2010 - Detské vianočné trhy na K30 -Foto z akcie

17.12.2010 - Verejné korčuľovanie -Foto z akcie

09.12.2010 - 2. kolo Mestskej streleckej ligy pre školský rok 2010/11 - výsledky

03.12.2010 - Mikuláš v ŠKD -Foto z akcie

07.12.2010 - Mikuláš v 5.A -Foto z akcie

29.11.2010 - Súťaž s Nintendo wii konzolou -Foto z akcie

25.11.2010 - Zber papiera

11.11.2010 - Obvodné kolo streľby zo vzduchovky pre obvod Košice II - výsledky

04.11.2010 - 1. kolo Mestskej streleckej ligy pre školský rok 2010/11 - výsledky -Foto z akcie

28.10.2010 - Naši speváci potešili seniorov  

28.10.2010 - Halloween 2010 -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

20.10.2010 - 9. Európsky deň rodičov a škôl - Večer otvorených dverí -Foto z akcie

18.10.2010 - Plavecká štafeta - leták

15.10.2010 - Šarkaniáda v ŠKD -Foto z akcie

14.10.2010 - 5.A na exkurzii v Hasičskom a záchrannom zbore v Košiciach -Foto z akcie

08.10.2010 - ŠKD v lesíku -Foto z akcie-Foto z akcie

06.10.2010 - ŠKD na návšteve u Snehulienky -Foto z akcie

05.10.2010 - La Rambla a ŠKD na Hlavnej -Foto z akcie

25.09.2010 - Memoriál Ivana Bobera, 7. ročník volejbalového turnaja -Foto z akcie

24.09.2010 - Pasovanie do Cechu družinárskeho -Foto z akcie

14.09.2010 - Vzdelávacie poukazy, záujmové útvary v našej škole

13.09.2010 - Účelové cvičenie -Foto z akcie

10.09.2010 - Tanečné štúdio Hviezdička uskutoční zápis na nový školský rok

03.09.2010 - Prvá desiata prvákov -Foto z akcie

02.09.2010 - Hodnotenie estetiky a aktivity tried - kritériá

02.09.2010 - Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka - 1.A, 1.B, 1.C, 5.A, 5.B, 5.C

02.09.2010 - Vnútorný školský poriadok

02.09.2010 - Rozvrh hodín pre školský rok 2010/11

02.09.2010 - Nový školský rok 2010/2011 začíname vo štvrtok 2.9.2010 o 8.00 hod. -Foto z akcie

02.09.2010 - Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie

02.09.2010 - Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávania

19.08.2010 - Letná tanečná škola v prírode v Kysaku -Foto z akcie-Foto z akcie

30.06.2010 - Zber papiera

30.06.2010 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2009/10

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Späť


Späť


SpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť

 

Aktualizácia 28.8.2011
Mgr. Pavel Horňák