Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Školský klub detí 10/11

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype matematika fyzika zemepis informatika telesná škd  aktuality    
2008/09 2009/10  2010/11 2011/12  oddelenia prevádzka   podujatia    
Info
Múdra sova VYCHOVÁVATEĽKY

V našom ŠKD v súčastnosti pracujú vychovávateľky v desiatich oddeleniach.

Motýľ Motýliky Motýliky: BAJEROVÁ Daniela, vedúca ŠKD
Vrabec Vrabčiaci Vrabčiaci: BALÁŽOVÁ Katarína
Mravčeky Mravčeky : FITZOVÁ Iveta
Žabka Žabky Žabky : JANČIAROVÁ  Zita
Myška Myšky Myšky : KRIVDOVÁ Monika, Mgr.
Lienka Lienky Lienky : LUTERÁNOVÁ Soňa
Veverička Veveričky Veveričky : PANCÁKOVÁ Jana
Levíča Levíčatá Levíčatá : RÁCOVÁ Jana, Mgr.
Klokanay Včielky : STREITOVÁ Eva
Kačiatka Kačiatka : VOZÁROVÁ Eva, Mgr. 

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäť

Aktualizácia 10.10.2010
Mgr. Pavel Horňák